“Det var alltid mitt fel” - att nå fram till eleven när vi testat allt och inget funkar

Stefan Boström, leg. Psykolog på LMH Reursenheter

Anna Bromark, lärare på Tallskolans resursenhet för elever i åk 5-9

“Det var alltid mitt fel” - att nå fram till eleven när vi testat allt och inget funkar

Stefan och Anna vill dela med sig av hur en kan förhålla sig professionellt till elever med komplex problematik och ge konkreta exempel på arbetssätt och metoder. Genom föreläsningen vävs elevens egen röst ihop med lärarens förhållningssätt och psykologens begripliggörande perspektiv. Stefan och Anna hoppas att du som lyssnar på föreläsningen ska få nya tankar om hur du kan hjälpa dina mest utmanande elever att utvecklas. 

Målgrupp F-9

Föreläsningen ges kl. 13.00-13.45 och kl. 15.15-16.00 

Anmäl dig här 

Uppdaterad: