Barns delaktighet och inflytande

I det demokratiska uppdraget lär vi barnen om deras rättigheter, att visa hänsyn till andra och att våga ha en åsikt. Bland annat med hjälp av Alfons Åberg och Bockarna Bruse.

Barn leker och hoppar på en förskolegård.