Ansök om att vara en del av utbudet

Varje läsår presenteras ett stort utbud av kulturupplevelser till förskola och skola i Utbudsbokningen. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen bevakar aktuella produktioner och tar in förfrågningar från fria kulturaktörer.

Du som kulturaktör kan ansöka om att medverka i utbudet.

Inköpskriterier ordinarie utbud:

  • Vid inköp av kulturprogram görs en prioritering i följande ordning: Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt program.
  • Verksamhet som uppbär stöd till det fria kulturlivet prioriteras.
  • Inköp på nationell eller internationell nivå förekommer när det lokala och regionala utbudet behöver kompletteras, exempelvis gällande konstformer, vissa åldersinriktningar, konstnärlig kvalitet eller nyskapande, kopplat till kommunens övergripande mål och verksamhet.
  • En proportionell fördelning av inköp utifrån konstformer och produktionernas åldersinriktning eftersträvas.
  • Inköpen anpassas utifrån Uppsalas befolkningsstruktur.
  • Inköpta program ska hålla en konstnärligt professionell nivå och kulturutövarna ska ha relevant utbildning.

Inköpskriterier för Skapande skola är att du som kulturaktör ska uppfylla Kulturrådets krav på professionalitet

Intresseanmälan

Två gånger per år kan intresseanmälan göras för att medverka i utbudet i Utbudsbokningen. En gång per läsår har vi deadline för intresseanmälningar för program inom Skapande skola för det kommande läsåret. Alla program skrivs in i samma formulär.

  • Höstterminens utbud – anmäl intresse senast den 15 februari.
  • Vårterminens utbud – anmäl intresse senast senast den 15 september.
  • Skapande skola - anmäl intresse för det kommande läsåret senast 31 mars.

Förvaltningen återkopplar med eventuell inköpsförfrågan inom en månad efter respektive sista datum för intresseanmälan.

Fyll i intresseanmälan

Kultur och natur i skolan

Uppdaterad: