Ansök om att vara en del av utbudet

Varje läsår presenteras ett stort utbud av kulturupplevelser till förskola och skola i Utbudsbokningen. Kulturförvaltningen bevakar aktuella produktioner och tar in förfrågningar från fria kulturaktörer.

Du som kulturaktör kan ansöka om att medverka i utbudet.

Inköpskriterier:

  • Vid inköp av kulturprogram görs en prioritering i följande ordning: Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt program.
  • Verksamhet som uppbär stöd till det fria kulturlivet prioriteras.
  • Inköp på nationell eller internationell nivå förekommer när det lokala och regionala utbudet behöver kompletteras, exempelvis gällande konstformer, vissa åldersinriktningar, konstnärlig kvalitet eller nyskapande, kopplat till kommunens övergripande mål och verksamhet.
  • En proportionell fördelning av inköp utifrån konstformer och produktionernas åldersinriktning eftersträvas.
  • Inköpen anpassas utifrån Uppsalas befolkningsstruktur.
  • Inköpta program ska hålla en konstnärligt professionell nivå och kulturutövarna ska ha relevant utbildning.

Intresseanmälan

Två gånger per år kan intresseanmälan göras för att medverka i utbudet i Utbudsbokningen.

  • Höstterminens utbud – anmäl intresse senast den 15/2.
  • Vårterminens utbud – anmäl intresse senast senast den 15/9.

Intresseanmälan för kulturarrangörer

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kontaktuppgifter:

Evenemang:

Hur kan evenemanget kategoriseras? * Kryssa i vilken kategori som stämmer med evenemanget. Flera svarsalternativ möjliga.
Evenemangets målgrupp * Vilken målgrupp riktar sig evenemanget till? Fler svarsalternativ möjliga.

Lokal och teknik: 

Har ni en egen scen/evenemangslokal? * Fyll i ett alternativ
Behöver ni bärhjälp? * Fyll i ett alternativ

Finns det möjlighet för kulturförvaltningen i Uppsala att ta del av evenemanget?

Kan föreställningen/evenemanget/erbjudandet kopplas till läroplanens mål?

Kan evenemanget/erbjudandet kopplas till läroplanens mål? * Fyll i ett alternativ
Finns det lärarhandledning eller pedagogiskt material knutet till evenemanget/erbjudandet? * Fyll i ett alternativ

Ekonomiskt stöd:

Har evenemanget/erbjudandet beviljats ekonomiskt stöd? * Fyll i ett alternativ
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: