Studiehandledning på modersmålet i praktiken

En modell för studiehandledning på modersmålet har utvecklats i ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Det är medarbetare från Enheten för flerspråkighet som har bidragit i arbetet och nu finns artikeln att läsa.

Den modell för studiehandledning på modersmålet som presenteras har sitt ursprung i ett samarbete mellan Uppsala universitet och Enheten för flerspråkighet, Uppsala kommun. Den ska ses som ett komplement till en befintlig modell för stöd i modersmålsundervisning som har tagits fram i ett tidigare projekt och som redan används i kommunen, speciellt för de modersmålslärare som är nya i yrket.

 

(Modellens första del, studiehandledning på modersmålet som process)

–Vi på EFF är oerhört glada och stolta över att enhetens mångåriga samarbete med Uppsala universitet har lett till två konkreta didaktisk-metodiska modeller. Koncepten finns sedan några år tillbaka som populära universitetskurser, och uppmärksammas nu även av Skolverket. Så glädjande att vi kan bidra till pedagogisk utveckling och elevers måluppfyllelse, säger Marianna Aivazova, chef enheten för flerspråkighet. 

Artikeln beskriver modellen för studiehandledning och här finns även exempel på frågor och checklistor som kan användas i studiehandledning på modersmålet.

Simeon Oxley, modersmålslärare och en av de som arbetat med att ta fram modellen:

- Att arbeta med studiehandledning på modersmålet är en viktig del av mitt arbete på EFF. Att ge stöd till eleverna, tillsammans med skolans övriga personal, att hjälpa eleven upptäcka skolan, nya ämnesområden, och även hur ett nytt samhälle fungerar är viktiga delar av studiehandledning på modersmålet. Det är oftast uppskattad av mina elever att de får ställa frågor om vad som händer, att de är sedda och hörda på ett annat sätt när de har tillgång till sitt starkaste språk. Eftersom studiehandledning på modersmålet inte är ett ämne och därmed saknar kursplan har vi sett ett behov av att utveckla en modell på hur man kan arbeta som studiehandledare och undervisande lärare i praktiken. Artikeln som har publicerats är ett försök att synliggöra studiehandlednings komplexitet och samtidigt presentera en modell med konkreta verktyg som kan tillämpas i praktiken ute i skolorna. Modellen har tagits fram med stöd av en referensgrupp på Enheten för flerspråkighet och har utvecklats utifrån fortbildningar i mitt arbete som adjungerad adjunkt på universitetet, när jag och mina kollegor har träffat andra studiehandledare, lärare och skolchefer. Det jag önskar från modellen är att den ger skolan och de som jobbar inom skolan möjligheten att se studiehandledning som en värdefull resurs när den får det utrymme den förtjänar, när den kan planeras, genomföras och utvärderas i samarbete med den undervisande lärare.

Simeon tipsar:

Artiklar i samma serie:

Uppdaterad: