Att leda en elevaktiv undervisning

Maja Back Lakic, förstelärare på Västra Stenhagenskolan. Undervisar i svenska och engelska på högstadiet.  

Att leda en elevaktiv undervisning  

Under den här föreläsningen presenteras olika aktiviteter som Maja gör med sina klasser för att eleverna ska känna sig motiverade och delaktiga, från början till slut!  
Hennes förhoppning är att du som lärare får med dig tips och idéer kring hur du med små knep kan öka aktiviteten i ditt klassrum.   

Målgrupp åk 4-9

Föreläsningen ges kl. 13.45-14.30 och 15.15-16.00

Anmäl dig här

Följ Maja i sociala medier

Instagram:

@mittformativaklassrum 

Blogg på Pedagog Uppsala

Mitt formativa klassrum

 

 

Uppdaterad: