Kultur och natur för särskolan

Särskolan är en prioriterad målgrupp för verksamhetsområdet kultur och natur i skolan.

Kultur i särskolan

Varje år tar kulturförvaltningen fram ett anpassat kulturutbud för grundsärskolan. Vi har direkt dialog med enheterna och tar in önskemål på kulturprogram löpande under läsåret.

Många av programmen som riktar sig särskilt till särskolan kan bokas genom Utbudsbokningen

Natur i särskolan

Tallkrogen ligger vid Långsjön i Björklinge och är en plats där man kan möta naturen på sina egna villkor. Upplevelseträdgården erbjuder en mängd olika aktiviteter – alla med syfte att ge naturupplevelser för både kropp och själ. Genom att höra, smaka, lukta, se, balansera och känna på naturen kan alla, oavsett funktionsnedsättning, uppleva naturen på sitt alldeles egna sätt. 

Särskolor kan boka gratis naturbuss till Tallkrogens särskoledagar.
Läs om och boka naturbussarna.

Länkar och tips

Kontakt

Har du frågor eller önskemål om kultur- och naturutbudet för särskolan i Uppsala kommun? Kontakta kulturiskolan@uppsala.se

Uppdaterad: