Kultur och natur för anpassad skola

Anpassad skola är en prioriterad målgrupp för verksamhetsområdet kultur och natur i skolan.

Kultur i anpassad skola

Varje år tar kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen fram ett kulturutbud för anpassad grundskola. Vi har direkt dialog med enheterna och tar in önskemål på kulturprogram löpande under läsåret.

Många av programmen som riktar sig särskilt till anpassad skola kan bokas genom Utbudsbokningen

Natur

Tallkrogen ligger vid Långsjön i Björklinge och är en plats där man kan möta naturen på sina egna villkor. Upplevelseträdgården erbjuder en mängd olika aktiviteter – alla med syfte att ge naturupplevelser för både kropp och själ. Genom att höra, smaka, lukta, se, balansera och känna på naturen kan alla, oavsett funktionsnedsättning, uppleva naturen på sitt alldeles egna sätt. 

Anpassade skolor kan boka gratis naturbuss till Tallkrogens utedagar
Läs om och boka naturbussarna.

Länkar och tips

Kontakt

Har du frågor eller önskemål om kultur- och naturutbudet för anpassad skola i Uppsala kommun? Kontakta kulturiskolan@uppsala.se

Emilie Sundberg

Kultursekreterare
Uppdaterad: