Undervisningsmaterial om antibiotikaresistens

Under våren 2019 inleddes ett samverkansprojekt på temat antibiotikaresistens mellan forskare i didaktik på EDU vid Uppsala universitet och biologilärare inom Uppsala kommuns gymnasie- och högstadieskolor.

Projektet har letts av Eva Lundqvist och genomförts med stöd av Skolforskningsinstitutet och Uppsala kommun. Syftet har varit att utveckla ett undervisningsmaterial för högstadiet och gymnasiet.

Bakgrunden till arbetet med att utveckla ett undervisningsmaterial om antibiotikaresistens uppstod då både lärare och forskare såg det som ett angeläget och viktigt område att arbeta med tillsammans med eleverna.

Antibiotikaresistens och hållbar utveckling återfinns dessutom i det centrala kursinnehållet för biologin (Biologi 2 på gymnasiet).

Evidensbaserat undervisningsmaterial

Genom att arbeta fram ett evidensbaserat undervisningsmaterial utifrån nya forskningsinsikter är målet att stötta lärare i undervisningen inom temat. Materialet har utvärderats och prövas systematiskt i undervisningen.

Förutom att ett evidensbaserat arbetsmaterial har framställts har medverkande lärare och forskare stärkt, utvecklat och inspirerat varandra ämnesdidaktiskt. Medverkande lärare och forskare har även hållit i fortbildning för lärare i biologi och kemi, både nationellt och vid ett kommungemensamt tillfälle.

Undervisningsmaterialet finns tillgängligt för lärare att ta del av i publikationen Bi-lagan på bioresurs.uu.se.

Uppdaterad: