Särskild begåvning - välsignelse eller förbannelse?

Fyra föreläsare

Lina Cederberg, psykolog 
Kristina (Tina) Alricson, specialpedagog 
Larry Rollag, specialpedagog 
Tove Blomqvist, psykolog 
Avdelning Barn- och elevhälsan, Centrala teamet 

 

Särskild begåvning - välsignelse eller förbannelse?

I föreläsningen kommer belysas varför det är så viktigt att öka kunskapen om den här elevgruppen. Detta gör Lina, Tina, Larry och Tove genom att inleda med en beskrivning av särskild begåvning. Sedan går de igenom tre kategorier, "den snabba och känsliga hjärnan och kroppen", "skolarbetet" och "det sociala livet". Efter varje kategori kommer föreläsarna att prata om vad det kan innebära för dig i det praktiska arbetet. 

Målgrupp F-9, skolledare, elevhälsopersonal

Föreläsningen ges kl. 13.00-13.45 och 14.30-15.15 

Anmäl dig här

Uppdaterad: