Öppna förskolans pedagoger har stöttat föräldrar i 50 år

Öppna förskolan firar 50 år under 2022. Verksamheten har förändrats genom åren men i grunden har det alltid varit en mötesplats för föräldrar och deras barn. Möt Kristin Widegren som har jobbat i öppna förskolan i 30 år.

I dag finns det sex öppna förskolor på lika många familjecentraler, de är placerade i olika områden runt om i Uppsala. Det pågår just nu en utredning som undersöker behovet av att öppna fler familjecentraler i kommunen.

– Öppna förskolan startade 1972 för att föräldrar hade ett behov av att skapa mötesplatser för föräldrar och barn. Sedan dess har målet alltid varit att föräldrar ska träffa varandra, möta pedagoger och kunna få stöd vid behov. Och att barn ska träffa andra barn. Självklart har vissa delar förändrats genom åren och anpassats efter behoven som finns i samhället. I dag jobbar vi till exempel mycket med integration och med att förebygga psykisk ohälsa, säger Kristin Widegren, öppen förskolepedagog på Disponentvillans öppna förskola.

Pedagogernas roll på öppna förskolan

Pedagogerna på öppna förskolan är utbildade barnskötare eller förskollärare och arbetar för barnens bästa, precis som på förskolan. Men på öppna förskolan gör de det genom föräldrarna. Där handlar pedagogernas roll om att inspirera, stötta och få föräldrarna att må bra i sitt föräldraskap.

– Vi jobbar mer med föräldrarna och där är det viktigt att vi som pedagoger inte tar över. Vi ska få föräldrarna att känna och förstå att de är bra för sina barn och stärka det som de gör bra. Vi ska också vara goda förebilder, exempelvis genom att visa respekt för barns lek, lyssna på barnen, visa på och inspirera till läsning redan från babygruppen säger Kristin.

Mötesplatsen och stödet har stor betydelse för många

Föräldrar använder öppna förskolan på olika sätt och utifrån sina olika behov. Några kommer med sina barn direkt när verksamheten öppnar på morgonen och går vid stängning. Några föräldrar är med på en viss aktivitet, som sångstund eller babymassage. En del kommer dit för att få stöd i sitt föräldraskap.

Andra kommer för att få information om hur man söker förskola, hur biblioteket fungerar eller för att lära sig om barns språkutveckling. Sedan är det många som kommer till öppna förskolan för att det är en mötesplats där de kan ha en trevlig stund tillsammans med andra föräldrar, där deras barn kan träffa andra barn och lära sig att samspela.

– Föräldrar och deras barn har olika behov och i nära samarbete med de andra verksamheterna på en familjecentral kan öppna förskolan ofta möta de behoven. Jag vet att vi betyder mycket för många. Det märktes inte minst under pandemin när många familjer kom till vår verksamhet. Då kunde vi ju bara vara utomhus men familjerna kom ändå i regn och rusk, berättar Kristin.

Viktigt med bemötande och relationer

I Uppsala är det ungefär 1 500 familjer som besöker de kommunala öppna förskolorna varje år. Barnen som kommer med sina föräldrar är ofta 0–2 år men även 3–5-åringar. Bemötande och relationsbyggande är viktigt för att föräldrarna ska få förtroende för Kristin och hennes kollegor.

– Jag ser föräldrarna när de kommer innanför dörren, jag lär mig deras barns namn, visar vad som finns inom vår verksamhet och berättar om aktiviteter som de kan delta i. Vi fungerar även som en första ingång för föräldrar som behöver samtala med någon, till exempel om de har bekymmer i familjen eller har frågor om barnets hälsa och utveckling. Då kan vi koppla ihop dem med familjeenheten eller barnhälsovården. Det är styrkan med familjecentralerna, avslutar Kristin.

Uppdaterad: