De lär sig om vendeltiden med hjälp av kartong och aluminiumfolie

Hösten 2023 kommer två stora skulpturer av konstnären Lisa Jonasson att uppföras vid Storvreta station. Skulpturerna är inspirerande av vendeltiden. Just nu arbetar årskurs 4 på Storvretaskolan med ett konstpedagogiskt projekt kopplat till den kommande offentliga gestaltningen.

“Tittut” från en annan tid

Konstnären Lisa Jonasson har fått i uppdrag av Uppsala kommun att göra konstverk vid Storvreta station. Många Storvretabor har lyft de historiska spåren från bronsåldern som en intressant ingång för offentlig konst i Storvreta. Det har Lisa Jonasson tagit fasta på.

I närheten av perrongen kommer två vendelfigurer i en lite nutida tappning att växa upp ur marken.

- Invid perrongen finns en plats med en stor lönn och annan växtlighet. Platsen har karaktären av en liten scen eller en sparad glänta. Här vill jag placera två figurer. De dyker upp ur marken iklädda naivistiska hjälmar, inspirerade av vendeltida hjälmfragment funna i Valsgärde, säger Lisa Jonasson.

Hon berättar vidare,

- Deras uppdykande ur marken är en påminnelse om historien under våra fötter, tider vars spår svalts av jord. Vår egen tid blir så småningom ett av alla dessa lager. Figurerna gör gesten av ett överdrivet ”tittut”, som att de gömt sig i över tusen år men nu väljer att överraska och tränga upp.

Utställning på Storvretabiblioteket

Kvinna visar barn hur de ska göraJust nu jobbar eleverna i årskurs 4 på Storvretaskolan med ett konstpedagogiskt projekt kopplat till den kommande offentliga gestaltningen. Konstnären Sara Hjelmstedt håller i projektet. I sitt konstnärskap använder sig Sara främst av papper som material. Anna Sjölin, webbredaktör på Pedagog Uppsala, besöker klass 4b en onsdag i april.

- Vi började med att besöka Storvretabiblioteket för att titta på en utställning om den kommande offentliga gestaltningen vid stationsområdet. Genom utställningen fick eleverna inspiration till det arbete som nu pågår i klassrummen, berättar Sofia Martinsson, lärare i årskurs 4 på Storvretaskolan.

I utställningen visades också konstverket Akt och mening av Lisa Jonsson som lånats ut av Uppsala konstmuseum.

Eleverna bygger egna kartonghjälmar

Under workshopen i klassrummet är eleverna uppslukade i sina arbeten. De skapar vendelinspirerade hjälmar med hjälp av kartong.

- Det är roligt och eleverna har varit väldigt engagerade. Extra roligt var att de fick veta att det har hittats gamla vendelhjälmar här i vårt närområde. Det blev mer verkligt för eleverna då, berättar Sofia.

- Jag älskar att pyssla så jag tycker att den här lektionen var roligast, berättar Kerstin som går i 4b.

Klipper i kartong

Under förra lektionspasset gjorde eleverna själva stommen till hjälmarna och idag är de i full gång med att utsmycka dem. Aluminiumfolie används i mängder för att få till den gnistrande metallkänslan, från färgade papper klipper eleverna ut mönster som skulle kunna vara vackra ädelstenar. Ljudnivån är hög men behaglig, det är en positiv stämning som genomsyrar hela rummet. Eleverna hjälper varandra, peppar och visar upp sina hjälmar.

- Vi har gjort hjälmarna av pappersremsor som vi häftade ihop, ögonformen fick vi bestämma själva. Det var ganska svårt att skära ut formerna till ögonen och nässkyddet med kniven men till slut blev det bra, säger Kerstin.

Koppling till läroplanen

VendelhjälmarLärarna i årskursen har lyft vendeltiden i historieundervisningen för att koppla ihop det med projektet. Eftersom eleverna arbetade med vikingatiden i trean så kände flera elever igen lite historia.

- Förra lektionen fick vi se vendeltidshjälmar som jag tror att man har hittat här i trakten och det var häftigt, berättar Kerstin.

Att jobba estetiskt med sitt närområde

Projektet har tagits fram i samarbete mellan flera verksamheter på Uppsala kommuns kulturförvaltning och erbjudits till Storvretaskolan. Att jobba estetiskt utifrån den offentliga konst som finns eller ska uppföras i närområdet skapar kunskap och förankring hos eleverna.

Katarina de Verdier, intendent på offentlig konst i Uppsala kommun, menar att barn som lär känna ett offentligt konstverk genom eget skapande får en ovärderlig ingång till konstens värld. Att hitta till konsten tidigt i livet uppmuntrar till lek, fria tankar och delaktighet i samhället.

- Vår förhoppning är att eleverna ska känna att konstverket i deras område är deras eget och att de kommer att sprida vidare sin kunskap och sitt fria och tillåtande förhållningssätt till konsten. Vi hoppas att eleverna tar med släkt och vänner och kommer på invigningen och firar med sina egna vendelhjälmar på huvudet! – säger Katarina.

Konstverken vid Storvreta station kommer, förhoppningsvis, att invigas under hösten 2023. Kerstin avslutar med att säga:

- Jag är jättenyfiken på att se hur skulpturerna vid spåren kommer att se ut!

Vendelhjälm

Projektet är ett samarbete mellan Offentlig konst, Uppsala konstmuseum, Kultur och natur i skolan och Bibliotek Uppsala. 

Anna Sjölin

Anna Sjölin, redaktör grundskola Pedagog Uppsala
Redaktör grundskola

Susanne Frick

Kultursekreterare
Uppdaterad: