Nätverk Prest-ämnen

Inom grundskolan finns olika nätverk där lärare kan fortbilda sig och inspirera/inspireras, allt för att vi lärare ska bli ännu bättre och mer likvärdiga inom grundskolan.

Jag har träffat tre nätverksledare som alla leder varsitt nätverk: Magnus Myrberg (hem och konsumentkunskap), Lisa Esengård (bild) och Monica Alm (musik).

De här nätverken rör de ämnen vars lärare kanske är lite mer ”ensamma” på sina skolor, de så kallade Prest-ämnena. Som lärare i något av dessa ämnen hör det inte till ovanligheten att du är ensam på din arbetsplats. Så klart kan du samarbeta ämnesövergripande med andra ämneslärare men ibland kan det vara viktigt att få träffas och diskutera sitt ämne med likasinnade.

Lisa Esengård undervisar i ämnet bild på Tiundaskolan och är nätverksledare för bildämnet sen ett par år tillbaka.

- Jag kan se att vi blir mer och mer samstämmiga i ämnet mellan skolorna eftersom vi bollar bedömningar och uppgifter med varandra. Eftersom man ofta är ensam på sin skola är det väldigt värdefullt att träffas, vi märker att det hjälper oss att ge eleverna en likvärdig utbildning vilken skola de än går på.

Nätverket har två fysiska träffar per termin. Eftersom det är så pass få träffa önskar Lisa att rektorer kunde hjälpa till att prioritera att lärarna får gå på dessa. Sedan hon började som ledare för nätverket har Lisa sett en ökning av deltagare vilket känns roligt.

- Det är viktigt att lärarna får avsatt tid för dessa möten så fler kan gå, man tjänar på det för man säkrar kvaliteten på sin undervisning och bedömning, säger Lisa.

Träffarna har olika teman utifrån vad som är aktuellt i kommunen och landet, men också utifrån vad deltagarna i nätverket har behov av att lyfta. Det har till exempel handlat om differentierad undervisning, bedömning av svåra fall och hur lgr22 skulle implementeras. Deltagarna har delat planeringar och uppgifter med varandra vilket också underlättar arbetsbelastningen då man inte behöver uppfinna hjulet på alla skolor. Vissa träffar innehåller mer diskussion och andra träffar innehåller en workshop, allt utifrån hur behovet ser ut just nu.

- Vi har till exempel haft en workshop i hur man kan arbeta med greenscreens. Alla fick prova och det kan ju leda till att man vågar mer i klassrummet när man kommer tillbaka, säger Lisa.

 

Monica Alm, musiklärare på Tiundaskolan, leder musiknätverket tillsammans med kollegor sedan ett år tillbaka.

- Vi prestämneslärare får ofta sitta tillsammans under möten på skolan och självklart kan man arbeta ämnesövergripande men vi har också ett behov av att få grotta ner oss i just vårat ämne. Då är dessa träffar väldigt betydelsefulla. Vi behöver få ses och prata musik, det ger oss inspiration till fortsatt arbete och gör oss peppade, säger Monica.

På nätverksträffarna får musiklärarna en möjlighet att ta del av varandras lektionsplaneringar, goda tankar och idéer. De flesta är bara glada över att få ses och prata musik, material och utrustning. Allas erfarenheter kan samlas och spridas vilket gör att den enskilda musiklärarens idébank kan utökas ännu mer.

- I våras kom det upp i nätverksgruppen att många tyckte att det var tufft med ljudteknik, då kopplade vi in en person som hade en workshop med teknisk utrustning vilket var väldigt uppskattat, berättar Monica.

Magnus Myrberg, lärare i hem- och konsumentkunskap på Östra Stenhagenskolan, är den som leder nätverket i HKK sedan ett år tillbaka.

- Det är viktigt att få träffa kollegor i ämnet, men ibland svårt att få till då vi har olika scheman och många lärare undervisar sent på eftermiddagarna. Vi ser att det finns ett stort behov av att få mötas och dela erfarenheter utifrån sin praktik. På flera skolor är hemkunskapslärarna dessutom ensamma i sitt ämne, säger Magnus.

På träffarna tittar lärarna på metoder och hur de kan arbeta praktiskt, men har också jobbat mer med teoretiska inslag som ekonomi och konsument-fall. De har arbetat med hur man kan anpassa undervisningen så att fler når målen vilket ger en mer likvärdig undervisning inom kommunen. Ju fler som är med på träffarna, desto större likvärdighet blir det.  Magnus tror mycket på större kollegiala samarbete för inspiration och utveckling.

 

- Man behöver sina kollegor för att se att andras tankar och erfarenheter kan bidra till utveckling, och för att få inblick i hur det fungerar på andra skolor. Det är roligt och nyttigt att mötas med nya kollegor, berättar Magnus.

 

Det finns ett nationellt nätverk via Sveriges lärare, där man kan få ta del av föreläsningar från till exempel storbanker och finansinspektionen. Du som lärare får vara med i ett större sammanhang och får en möjlighet att kunna vara snabb på bollen och vara med från början i olika sammanhang. Magnus tipsar alla lärare inom hem- och konsumentkunskap om att ta chansen att vara med där.

 

Vill du delta i något av nätverken så kan du kontakta Lisa, Monica eller Magnus via Teams.

 

Anna Sjölin, redaktör grundskolan.

Uppdaterad: