Kompetensutveckling för gymnasielärare

Att arbeta i Uppsala kommun innebär stora möjligheter att ta del av olika former av kompetensutveckling. Inte minst i relation till Uppsalas två universitet.

Fortbildningsplan läsåret 2022-2023

Kompetensutvecklingsdagar. Rektor ansvarar för dagar där det står enhet. Gymnasieledningen ansvarar för dagar där det står kommungemensam.

 • 8 augusti, enhet
 • 9 augusti, enhet
 • 10 augusti, enhet
 • 11 augusti, enhet
 • 12 augusti, kommungemensam (ämnesnätverk, it-system, nyanställda)
 • 30 september, enhet
 • 31 oktober, kommungemensam (ämnesnätverk, betyg, bedömning)
 • 1 november, enhet
 • 9 januari, enhet
 • 17 mars, enhet
 • 12 juni, kommungemensam (ämnesnätverk)
 • 13 juni, enhet
 • 14 juni, enhet (utvecklingskonferensen flyttas till höstterminen 2023)
 • 15 juni, enhet
 • 16 juni, enhet

FoU-projekt 2022

Sista ansökningsdag för FoU-projekten 2022 är 25 november. Du kan träffa de handledande lektorerna för att fila på din ansökan 7 november.

Läs mer om FoU-projekt 2022

Handledarkurs 7,5 högskolepoäng

På Celsiusskolan 13 oktober, 22 november, 24 januari 2023, 1 mars 2023. Efteranmälan via e-post till: karin.eriksson.johansson@uppsala.se.

Masterkurs Komparativ ämnesdidaktik

Du kan efteranmäla dig till kursen Komparativ ämnesdidaktik. Kursen pågår varannan onsdag eftermiddag i november och december. Anmäl dig till kursen via e-post till: karin.eriksson.johansson@uppsala.se.

Läs om kursen komparativ ämnesdidaktik 

Föreläsningar i regi av Forum för samverkan

FoSam (Forum för Skolsamverkan) anordnar varje termin ett antal föreläsningar med skolutvecklingstema för utvecklingslärare/förstelärare/lektorer och processledare. Information om föreläsningarna går ut till lärare via rektor eller programrektor.

Skolverkets webbinarier

Webbinarer från skolverket erbjuder ett trettiotal olika teman. Här hittar du dessa erbjudanden.

Se Skolverkets webbinarier och konferenser.

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet erbjuder lärare forskningsöversikter, forskningsfördjupningar men också inspiration. 

Läs Skolforskningsinstitutets program

Uppdaterad: