Rastverksamhet

Rörelse och fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsa och för barns utveckling och lärande, rasten är därför en viktig del av skoldagen. Rasten utgör ofta mer än 20% av en skoldag. Det vill säga mer än en skoldag i veckan.  

Ett målmedvetet och strukturerat arbete med rastverksamheten främjar elevhälsoarbetet, ökar gemenskapen och tryggheten på skolan och bidrar till ökad måluppfyllelse. 

I Uppsala kommun deltar flera skolor i olika rastprojekt, medan andra har utformat sina egna koncept.  

Läs mer och inspireras av projekten och skolornas arbete.  

rastaktiviteter
Uppdaterad: