Tips till dig som vill jobba med digitala verktyg i undervisningen

På Väpnarens förskola har digitala verktyg varit en naturlig del av förskolans vardag sedan starten 2011. Vi ställde några frågor till rektor Anneli och bad henne ge sina bästa tips till dig som vill jobba mer med digitala verktyg i undervisningen.

Vad tycker du är viktigt att tänka på kring digitaliseringen?

– Digitaliseringen är här för att stanna, så vi måste använda tekniken på ett klokt sätt för att lära oss något. Inte som tidsfördriv, utan som ett pedagogiskt material i förskolan. Vi arbetar för att barnen ska bli producenter och ta makten över de digitala redskapen. 

Vad är utmaningarna med att jobba med digitala verktyg i förskolan?

- Pedagoger ifrågasätts om hur de använder digitala verktyg. Vissa säger till och med att digitala verktyg inte ska finnas på förskolorna. De digitala verktygen kan faktiskt bidra till barnens utveckling av olika förmågor.

Vilka reaktioner möter ni från vårdnadshavarna? 

– Min erfarenhet är att de kan ifrågasätta, men om man förklarar hur vi jobbar med digitala verktyg, varför och sedan visar på plats så brukar vi inte få några kritiska frågor sen.

Vad krävs av dig för att leda en ökad digitalisering i förskolan?

– Jag är inte själv tekniskt kunnig, men jag är nyfiken. För mig har det handlat mycket om att lyssna in, ge fria händer och ha tillit till medarbetarna. Är de nyfikna och vill prova på olika sätt att arbeta med det digitala så får de fria händer. Men jag ställer krav på att det ska finnas ett syfte och att målet är att barnen ska blir producenter och inte bara konsumenter. Det gäller också att se till att materialen och tekniken fungerra, annars tröttnar både barnen och pedagogerna. 

Tips från Anneli på hur du kan börja jobba mer digitalt på din förskola

 1. Gör en nulägesanalys där ni synliggör vad ni gör idag och sedan funderar på var ni vill vara, alltså ett önskat läge.
 2. Utifrån det önskade läget tar ni fram vad som behöver göras för att komma dit. Modellen heter NÖHRA och är väldigt bra att använda.
 3. Börja med en sak i taget och försök få alla att vara med på samma bana så det inte hänger på att en person är drivande inom detta. 

Tips på litteratur

 • Digitalitet i förskolan, Nea Elyoussoufi.
 • En digitalare förskola, Katrin Jäverbring.
 • Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund, Susanne Kjällander & Bim Riddersporre. 

Tips på digitala verktyg

 • Projektor tillsammans med iPad
 • Blue Bot – robot.
 • Material till green screen – grönt lakan, typ.
 • Dessa kommer in om vi tycker at de passar i projekten.
 • Makey Makey.
 • Osmo.

Tips på appar (som Väpnaren själva använder mest)

 • Aquarium live
 • Real firework
 • Trip trapp träd
 • Anymaker
 • Fingerpaint
 • Ztory
 • Polyglutt
 • Photobooth
 • Light bot
 • Green Screen by do ink 

Om du vill lära dig mer från Väpnarens förskola kan du boka in ett studiebesök och testa deras digitala verktyg på plats.

Uppdaterad: