Boka kultur- och naturbuss

För dig som är pedagog i Uppsala kommun och ska åka med din klass på ett kultur- eller naturprogram finns olika subventionerade resesätt.

Aktuellt

Bussbokningen för 2023 är nu öppen. Under våren 2023 införs nya rutiner för kommunens kultur- och naturbussar. 

Under hösten 2022 har det genomförts en genomlysning av hur användningen ser ut. Resultatet visade att antalet resor varierar stort mellan enheterna.

För att jämna ut nyttjandet införs, från och med 2023, en kvot för antal kulturresor per landsbygdsenhet. Kvoten gäller inledningsvis per termin och är beräknad utifrån elevantal. Under våren kommer systemet med kvoter
att utvärderas.

 • Grundskolor informeras separat om vilket antal resor man har blivit tilldelad för vårterminen 2023
 • Förskolor har 1 resa per termin
 • Erbjudandet om Naturbussen förblir oförändrat

För att underlätta administrationen kring kulturresorna kommer dessa nu att bokas via kulturiskolan@uppsala.se, istället för direkt via bussbolaget som tidigare. 

Vilka får åka?

Kulturförvaltningen erbjuder kostnadsfria bussresor för

 • Landsbygdsenheters busstransporter till inbokade kulturupplevelser.
 • Grundskolan busstransporter till bokade aktiviteter hos Naturskolan och till Biotopias utedagar i naturen. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan får även åka naturbuss till Tallkrogens särskoledagar.

Vid särskilda satsningar under lov får fritidshem på landsbygden också åka kulturbuss. Information går då ut centralt via utbildningsförvaltningen.

Boka Kulturbuss (landsbygdsbuss)

Kulturbuss bokas via e-post till kulturförvaltningen på kulturiskolan@uppsala.se

När du skickar en bokningsförfrågan ska följande uppgifter framgå: 

 • Resans datum
 • Vilket program ni är inbokade på (exempelvis "Pumphuset - vattendroppens resa")
 • Plats för avresa och destination
 • Tidpunkt för besökets start och slut
 • Antal resenärer
 • Namn på skola/förskola

Kulturförvaltningen stämmer av den inkomna bokningsförfrågan mot enhetens reskvot. Därefter går bokningsförfrågan vidare till bussbolaget. Bussbolaget skickar en bokningsbekräftelse till skolan/förskolan om man har möjlighet att ta resan. Sen är bokningen lagd.

Boka Naturbuss

Naturbuss bokas via e-post till Uppsala kommuns upphandlade bussbolag Kristian Larsson Busstrafik på info@kristianlarsson.se

När du skickar en bokningsförfrågan ska följande uppgifter framgå: 

 • Resans datum
 • Plats för avresa och destination (vid bokat besök hos Naturskolan, ange exakt plats där ni ska möta upp Naturskolans pedagoger)
 • Tidpunkt för besökets start och slut
 • Antal resenärer
 • Namn på skola
 • Att faktura ska skickas till kulturförvaltningen, referens 7122 

Bokningsförfrågan ska göras senast 14 dagar före avresedatum. Kristian Larsson Busstrafik skickar en bokningsbekräftelse via e-post, med hämtningsplats och tidpunkt för avresa. Barn måste vara minst två år gamla för att åka med kultur- och naturbussarna.

I varje buss finns det en rullstolsplats. Kontakta Kristian Larsson Busstrafik om du har frågor kring rullstolsplatser på bussen. Om du behöver en buss med fler rullstolsplatser, kontakta kulturiskolan@uppsala.se

Kontakt

För allmänna frågor om kultur- och naturbussarna, kontakta kulturiskolan@uppsala.se

För frågor om redan lagda bokningar, kontakta Kristian Larsson Busstrafik på info@kristianlarsson.se eller telefon 018-37 50 28.

bussbild_180 bred.jpg

Region Uppsalas kulturbussar

Region Uppsala erbjuder kostnadsfria kulturresor med ordinarie kollektivtrafik under lågtrafik. Läs mer om kostnadsfria kulturresor i ordinarie kollektivtrafik här.

Övriga resor hänvisas till UL:s ordinarie trafik.

Uppdaterad: