Mer frihet med lådcyklar

Under 2021 köpte förskolan i Uppsala kommun in totalt åtta lådcyklar. Dessa är fördelade mellan familjedaghemmen, Åsiktens förskola och Årikets förskola.

På Åsiktens och Årikets förskolor använder man lådcyklarna för att ta sig till utflykter och till olika utelärmiljöer. Det kan till exempel vara till Stadsskogen, Sävja, en ishall på vintern, olika museum eller Sunnersta. Lådcyklarna har lett till fler utflykter och mer undervisning utomhus.

- Lådcyklarna har gjort det enklare för pedagogerna och barnen att ta sig till olika utelärmiljöer. Tidigare tog vi bussen till dessa platser eller promenerade, men det var mer tidskrävande och tog mer energi. Dessutom tycker både barn, föräldrar och pedagoger att lådcyklarna är fantastiska! Berättar Maria Ahlgren, rektor på Åsiktens och Årikets förskolor.

Smidigare restid för familjedaghemmen

På familjedaghemmen använder man lådcyklarna flera gånger i veckan.

- Jag använder cykeln flera gånger i veckan till roliga utflykter med barnen fördelen med det är att man kommer till nya platser som ligger längre bort. Förut var vi tvungna att ta bussen, så nu är det mycket enklare och smidigare med utflykter. Barnen och jag älskar cykeln, säger Åsa Giertz, dagbarnvårdare på Tuna familjedaghem.

Uppdaterad: