Gruppen som helhet

Eleven - liksom vi människor i allmänhet - tar ofta den enklaste vägen, och synsinnet slår mycket lätt ut de andra. Detta är något vi behöver planera undervisningen utifrån. Om vi nyttjar, och låter elever nyttja, olika uttrycksformer når vi fram till fler elever.  

”Vi behöver gå mer från individfokus till att göra sådant som fungerar för gruppen som helhet - med alla dess individer”, säger specialpedagog Karin Malmberg, ”men det handlar inte om att som lärare behöva hålla koll på en massa olika anpassningar och diagnoser, utan snarare göra en planering från början med avlastande kognitivt stöd som gynnar så många - och inte är vare sig svårt eller tidskrävande som lärare.” 

På UVUS19 kommer Jenny Hörnqvist och Karin Malmberg att ge konkreta verktyg till ordinarie undervisning för att förstärka text- och talbaserad information så att mer fastnar i arbetsminnet hos fler elever och därmed ges en möjlighet att transformeras in i långtidsminnet - dvs läras in. Vi känner ofta till svårigheter i elevers exekutiva funktioner, men famlar ofta i hur vi på ett enkelt sätt kan organisera och förstärka. Samtidigt finns det konkreta åtgärder som går att göra i varje klassrum av varje lärare på varje stadium - med start redan måndag vecka 45.  

”Hur får vi så stor utdelning som möjligt för så många som möjligt, med minsta insats? Mer grundstöd i en tillgänglig lärmiljö som gör att vi slipper ifrån en hel del extra anpassningar och individuella stöd. Textinformation känns ofta effektiv från oss lärare som i allmänhet har lätt för text, men blir ofta svårare för elever att ta emot än mer visuella uttryck, inte minst för elever som redan från början har det svårare.” /Jenny Hörnqvist, logoped 

Jenny och Karin bär erfarenheter från såväl grundskola, grundsärskola och undervisning på lärarutbildning med olika perspektiv. Det elever i grundsärskolan ofta får är något flera elever även i grundskolan har behov av - och ingen mår dåligt av. När man lärt sig tar det inte heller mer tid och kraft, samtidigt som ens undervisning blir mer effektfull och fler elever når målen.  

Uppdaterad: