Bilder i en digital värld

Maria Franzén, förstelärare på Lindbackens skola. Undervisar åk 1, utbildad bildlärare till åk F-7 samt Apple professional learning specialist. 

Bilder i en digital värld 

Hur kan du kombinera hantverksmässig och digital bildframställning och samtidigt stärka elevernas digitala kompetens? 
Maria kommer under föreläsningen berätta och dela med sig av hur hon arbetar med att möta elevernas digitala kunskaper för att utveckla elevernas förmågor att skapa bilder, läsa och möta bilder i konst och sociala medier. Du kommer erhålla tips på arbetsmetoder och material. 
 Stora delar av Marias arbetsmaterial finns på mariasbildtorg.se

Målgrupp åk F-9, bildlärare

Föreläsningen hålls kl. 13.45-14.30 och 15.15-16.00

Anmäl dig här

Uppdaterad: