Barns lärande

Från barns delaktighet och inflytande till skapande, matematik och naturkunskap. Här har vi samlat exempel på hur våra förskolor arbetar med olika delar ur läroplansuppdraget.

Förskola. Barn och pedagog tittar in i mikroskop.