Barns lärande

Här har vi samlat exempel på hur våra förskolor arbetar med olika delar ur läroplansuppdraget. Från barns delaktighet och inflytande till skapande, matematik och naturkunskap.

Barn undersöker med ett webbägg