Lärandestrategier- Hur får vi eleverna att nå kunskapskraven?

Susanne Bohlin Linusson, förstelärare åk 5, Lindbackens skola 

Lärandestrategier - hur får vi eleverna att nå kunskapskraven? 

Susanne kommer i sin föreläsning gå djupare in på hur vi kan göra våra elever medvetna om hur de lär sig och hur jag gör för att få dem medvetna om vad de ska lära sig. Hon kommer dela med sig av erfarenheter och tankar kring lärandestrategier och hur det fungerar i klassrummet. Detta för att få alla elever att nå kunskapskraven. 

Målgrupp F-9

Föreläsningen hålls kl. 13.45-14.30 och 15.15-16.00

Anmäl dig här

Uppdaterad: