Flickor med NPF

Anna-Karin Östlin, psykolog, avdelning Barn- och elevhälsa, Centrala teamet 

Flickor med NPF

Vad innebär autismspektrumtillstånd respektive ADHD? Hur skiljer sig flickors symtombild från pojkars? Varför upptäcks flickor med NPF så mycket senare än pojkar? De frågorna kommer besvaras i denna föreläsning om flickor med NPF. 

Målgrupp F-9, skolledare, elevhälsopersonal

Föreläsningen ges kl. 13.45-14.30 och 15.15-16.00

Anmäl dig här

Uppdaterad: