Trivselraster på Bälinge

Överallt på skolgården är det barn i rörelse som verkligen lever den lekande människan - Homo Ludens. I lekens omedelbara utkant hittar vi Ellen Hollinggård och Pernilla Winder, Trivselansvariga Bälinge skola.

Trivselprogrammet är ursprungligen ett norskt program, som handlar om aktivitet och inkludering. Bälinge skola var första skola i Uppland att introducera metoden, för tre år sedan. Människan är gjord för att leka - vi lär genom lek, vi trivs i lek. Programmet har absolut minskat konflikterna och ökat sammanhållningen. Skolans trygghetsenkäter bekräftar denna bild.

"- Det är så bra att alla får vara med, man alltid har någonstans att gå!"/elev

Eleverna får träna på ledarskap genom att leda andra elever i lek. Varje termin nominerar varje klass år 3-5 kamrater som man tänker är bra förebilder och bra kompisar. Klasslärarna väljer sedan ut tre elever bland de nominerade. Dessa får sedan gå på en extern heldagskurs där de lär sig om ledarskap och får ett paket med lekar att ta med sig. De får även med sig terminens särskilda TL-dans, som är gemensam för alla TL-skolor. Allt material som behövs finns att ladda ner på trivselledare.se - där finns även allt lekmaterial i enkla paket, om man inte vill eller hinner göra eget material.

Efter utbildningen kör Bälinge Skola en kick-off på skolan, där man presenterar de nya TL-ledarna, terminens dans och några väl utvalda lekar. TL-ledarna får skriva kontrakt om att även utanför TL-uppdraget vara bra förebild, detta skrivs även under av vårdnadshavare och trivselansvariga.

Aktivitetsprogram på raster lite av programmets ryggrad, där en bollplan är vikt för TL tre dagar i veckan, plus andra delar av skolgården. Varje årskurs har ansvar för två pass per vecka, de äldre ett pass för jämnåriga och ett för yngre elever, där de äldre går till de yngres skolgård. Varannan vecka planerar trivselledarna tillsammans och under viss ledning av trivselansvariga upp de kommande veckorna, så det blir en planerad och strukturerad verksamhet, utifrån vad som fungerat bra och behöver göras bättre. Ett schema på vilka lekar som är tänkta till vilka tillfällen görs och distribueras i alla klasser. Man tränar, lär o diskuterar också olika strategier o strukturer, t ex hur man kan dela in i lag på ett gynnsamt sätt, hur man ska hantera om någon inte lyssnar eller inte vara med. Vuxenvärlden fokuserar på konflikthantering, så får barnen fokusera på leken - även om de vuxna också ofta är välkomna att leka med. TL-aktiviteter sker även på fritidstid, idrottshallen är bokad tre eftermiddagar i veckan och trivselledare från årskurs 3 leder lekarna.

Man erbjuder även ett program med rörelsepauser till lektionerna - för att få in aktivitet och ett kort avbrott för nytt fokus - vilket ges till lärarna, en ny varje vecka. Eleverna pratar ofta om "Veckans rörelsepaus".

Det finns även aktiv TL-undervisning i matematik och svenska, men här har man inte kommit igång så mycket än. Det finns även Dilemmakort man kan arbeta med för att lyfta olika situationer främjande och förebyggande.

Trivselansvariga har nätverksträffar med sina motsvarigheter på andra skolor varje termin, med gemensamt erfarenhetsutbyte och introduktion - och konkret upplevelse - av nya lekar och terminens nya dans. Årligen ges också ett seminarium med föreläsarinspel med olika perspektiv på metoden. "Det är jättekul och viktigt att få komma iväg och få utbyta erfarenheter och utbyta inspiration med andra i samma situation."

Ellen och Pernilla har varit på andra skolor i Uppsala och föreläst och inspirerar förstås även på UVUS i år - sök upp beachflaggan ute på gården om du vill höra mer om hur man smidigt kan skapa trivsel på hela skolan utifrån den lekande människans behov och möjligheter: Homo Ludens trivs och utvecklas!

Uppdaterad: