Förskolans bloggar

Genom bloggarna vill vi främja en "delakultur" inom förskolan. Här har du möjligheten att möta några av våra pedagoger ute på förskolorna som skriver och berättar. Välkommen in att inspireras!

Våra språk- och kunskapsutvecklare och språk-, läs- och skrivutvecklare driver tillsammans bloggen om just språk och kunskapsutveckling.

Väpnarens förskola har en egen blogg där de delar med sig av sin långa erfarenhet och kunskap med att arbeta med digitala verktyg i sin undervisning.

I våra stafettbloggar turas förskolorna om att dela med sig av något från vardagen på just deras förskola eller berättar om ett utvecklingsarbete.

Bloggen Uppdrag språk

En blogg om språk och kunskapsutveckling inom förskolan.

Bloggen utgår från intressanta frågor och dialoger som fångas ute på förskolorna inom ämnet språk. Här kan du fördjupa och få inspiration kring hur förskolan kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande samt få tips på litteratur och forskning i ämnet.

Bloggen drivs av tre förskollärare som idag har uppdrag inom språk och kunskapsutveckling, två som språk- och kunskapsutvecklare (SKUA): Ann Sofie Stjerna och Emma Larsson och en som språk-, läs- och skrivutvecklare: Maria Swedman.

Läs bloggen Uppdrag språk.

Väpnarens förskolas blogg

Väpnarens förskola har en lång erfarenhet av att använda digitala verktyg i sin undervisning. Följ med på deras resa.

Väpnarens förskola erbjuder även studiebesök för pedagoger. Du som pedagog kan då själv testa deras olika digitala verktyg. Din förskola kan också låna en pedagog från Väpnaren som kommer och hjälper med att utveckla digitalisering i din förskolas undervisning.

Läs mer och boka studiebesök eller pedagog  på Väpnarens erbjudande.

Läs Väpnarens förskolas blogg.

Staffetbloggen: Livet på förskolan

Här berättar flera förskolor om sin vardag utifrån olika perspektiv under en period. Innan nästa förskola tar vidare stafettpinnen.  

Upplevelsepedagogik på Årikets förskola

Åriket berättar om sin tokning av upplevelsepedagogik och hur deras undervisning och projekt genomsysras av det sättet att arbeta.Lådcyklarna är centrala för att kunna ta del av områden utanför förskolan som en lärandemiljö.

Läs Årikets blogginlägg här

Uppdrag - Förskola för alla

Anita Gustafsson och Josephine Eld berättar om uppdraget och hur du som jobbar inom förskolan kan vara med och bidra.

Läs bloggen Förskola för alla.

Lövstalöts förskola flyttar

Lövstalöt ger oss en inblick i hur det är att förbereda sig för flytt.

Läs Lövstalöts förskolas blogg.

Digitala verktyg i undervisningen på Myrgångens förskola

Myrgången berättar om hur digitala verktyg stärker språkutvecklingen.

Läs Myrgångens förskolas blogg.

Odling på Glimmerns förskola

Glimmern delar med sig av sitt odlingsintresse.

Läs Glimmerns förskolas blogg.

Staffetbloggen: Förskolans utvecklingsblogg

Här kommer du kunna läsa om aktuella FoU-projekt och utvecklingsprojekt på några av våra förskolor.

Hällby förskola

Först ut är Hällby förskola som tittar närmare på hur dom kan skapa flera mötesplatser och lärmiljöer, utvidga sitt pedagogiska arbete i sin ateljé och fördjupa de estetiska uttrycken. 

Läs Hällby förskolas blogg.

Tunaparkens förskola

Du kan följa Tunaparkens förskola som delar med sig av erfarenheter, dilemman, frågor och insikter kring leken i förskolan. Barns rätt till lek - vad är då pedagogens roll?

Läs Tunaparkens förskolas blogg.

Uppdaterad: