Förskolans bloggar

Här har du möjligheten att möta några av våra pedagoger ute på förskolorna. I vår stafettblogg turas förskolorna om att dela med sig av något från vardagen på just deras förskola. Dessutom har Väpnarens förskola en egen blogg där dom delar med sig av sin långa erfarenhet och all kunskap med digitala verktyg i förskolan. Välkommen!

Förskolans bloggar

Under 2023 fortsätter Väpnarens förskola erbjuda studiebesök och att din förskola kan låna en pedagog från oss. Läs mer på uppsala.se/vapnarenserbjudande. Väpnarens förskola har en lång erfarenhet att använda digitala verktyg. Följ med på deras resa och lär dig något nytt.

Väpnarens förskolas blogg

Stafettbloggen Livet på förskolan

Här berättar flera förskolor om sin vardag utifrån olika perspektiv under en period. Innan nästa förskola tar vidare stafettpinnen. 

Uppdrag att få fler barn till förskolan

Anita Gustafsson och Josephine Eld berättar om uppdraget och hur du som jobbar inom förskolan kan vara med och bidra.

Läs om deras vardag med uppdraget.

Lövstalöts förskola flyttar

Lövstalöt ger oss en inblick i hur det är att förbereda sig för flytt.

Läs om förberedelser och hur det är att komma till nya lokaler.

Digitala verktyg i undervisningen på Myrgångens förskola

Myrgången berättar om hur digitala verktyg stärker språkutvecklingen.

Läs om hur Myrgången använder digitala verktyg i sin undervisning.

Odling på Glimmerns förskola

Glimmern delar med sig av sitt odlingsintresse.

Läs om hur Glimmerns förskola har utvecklat sitt odlingsarbete.

Stafettbloggen Förskolans utvecklingsblogg

I den här stafettbloggen kommer du kunna läsa om aktuella FoU-projekt och utvecklingsprojekt på några av våra förskolor.

Hällby förskola tittar närmare på hur dom kan skapa flera mötesplatser och lärmiljöer, utvidga sitt pedagogiska arbete i sin ateljé och fördjupa de estetiska uttrycken. 

Läs Hällby förskolas blogg.

Uppdaterad: