Forsknings- och utvecklingsprojekt i grundskolan

Genom vårt samarbete med Uppsala universitet kan du som jobbar på en kommunal skola inom Uppsala kommun, tillsammans med kollegor få utvecklingsstöd kring en ny idé eller ett projekt som din skola redan arbetar med. På den här sidan kan du ta del av grundskolans publicerade och pågående projekt. Du hittar även information om hur du ansöker om att genomföra ett FoU-projekt.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Forsknings- och utvecklingsprojekt i grundskolan