Projektrapporter för avslutade FoU-projekt

Här samlar vi projektrapporter från avslutade FoU-projekt.

Förskolan

Kan barn tänka tillsammans? Filosofiska samtal i förskolan –utifrån ett pedagogperspektiv (PDF, 1 MB)

Teresa Huotari och Andreas Larsson

Taluppfattning – en grund för fortsatt lärande (PDF, 2 MB)
Petra Broberg och Elisabeth Heimer

Individanpassad information till vårdnadshavare - en studie om betydelsen av information om digitala verktyg i förskolan (PDF, 743 KB)
Julia Nordenlöw och Xanthippi Mantzidou

Blooms reviderade Taxonomi för synliggörande av lärprocesser (PDF, 801 KB)
Petra Broberg och Elisabeth Heimer

Grundskolan

Att begripa det obegripliga. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO-ämnena.pdf (PDF, 3 MB)

Zrinka Miljan och Karin Gustafsson

Jobba i boken eller inte - Autentiskt material som motivationsfaktor i språkundervisningen.pdf (PDF, 2 MB)

Klara Hansson och Berta González Guarro 

Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar – utvärdering av en problemlösningsmodell som hjälper elever och vuxna att samarbeta (PDF, 815 KB)
Stefan Boström

Elevens rätt till en studie- och yrkesvägledning utifrån sina behov och förutsättningar (PDF, 620 KB)
Jeanette Eriksson och Malin Sandlund

Inkluderande lärmiljöer (PDF, 457 KB)
Cecilia Morley och Helena Ramund Norén 

Dynamiskt mindset i matematikundervisningen (PDF, 878 KB)
Sara Engkvist och Trudel Berggren 

Gymnasiet

Kontroversiella frågor i religionsundervisningen - Det deliberativa samtalet som metod för att hantera kontroversiella frågor i religionsundervisningen.pdf (PDF, 1 MB)

Stina Eriksson Melki och Anna Lindgren

The importance of English in Business and Administration Programme. (PDF, 2 MB)
Karin Shoar Boman, Eva Basnet och Helena Rick

Matematik 2b utifrån Craig Bartons idéer - arbetsmetoder för att skapa bestående kunskap (PDF, 1 MB)
Jenny Ritscher och Martina Austad

En studie om utvecklingen av argumentationsförmåga hos elever på yrkesförberedande program (PDF, 1 MB)
Mariana Frodig och Linda Hemström

Ett identitetsskapande och motivationshöjande arbetssätt i moderna språk (PDF, 510 KB)
Kerstin Idevall, Elisabeth Labbaci och Helena Lindahl

Formativ bedömning i Engelska (PDF, 2 MB)
Cecilia Lantz och Maria Lindaräng 

Musik och rörelse (PDF, 796 KB)
Eva Dahne och Gerd Stenlid

Design av laborationer i naturvetenskap (PDF, 2 MB)
Margareta Andrén och Anna Levin 

Lärarpar och Cooperative learning (PDF, 485 KB)
Moa Johansson och Marit Nyström 

Strategier för läsning av sakprosatexter (PDF, 1 MB)
Sofia Berg, Johannes Lundström och Isabelle Mattlar 

En studie av gymnasieelevers reception av fiktivt berättande i novell och kortfilm (PDF, 416 KB)
Jobs Lisa Ekblad och Marina Roslund 

Kamratrespons på ett andraspråk (PDF, 663 KB)
Maria Gabrielsson, Kerstin Idevall, Per Wingård och Marlene Åström 

Extra anpassningar i yrkesämnen (PDF, 405 KB)
Ida Lektonius och Emil Holmberg 

Uppdaterad: