Projektrapporter för avslutade FoU-projekt

Här samlar vi projektrapporter från avslutade FoU-projekt.

Förskolan

Individanpassad information till vårdnadshavare - en studie om betydelsen av information om digitala verktyg i förskolan (PDF, 743 KB)

Blooms reviderade Taxonomi för synliggörande av lärprocesser (PDF, 801 KB)
Petra Broberg och Elisabeth Heimer

Grundskolan

Elevens rätt till en studie- och yrkesvägledning utifrån sina behov och förutsättningar (PDF, 620 KB)
Grundsärskolan

Framgångsfaktorer inom specialpedagogik (PDF, 878 KB)
Trudel Berggren och Sara Engkvist 

Inkluderande lärmiljöer (PDF, 457 KB)
Cecilia Morley och Helena Ramund Norén 

Dynamiskt mindset i matematikundervisningen (PDF, 878 KB)
Sara Engkvist och Trudel Berggren 

Gymnasiet

Matematik 2b utifrån Craig Bartons idéer - arbetsmetoder för att skapa bestående kunskap (PDF, 1 MB)

En studie om utvecklingen av argumentationsförmåga hos elever på yrkesförberedande program (PDF, 1 MB)

Ett identitetsskapande och motivationshöjande arbetssätt i moderna språk (PDF, 510 KB)

Formativ bedömning i Engelska (PDF, 2 MB)
Cecilia Lantz och Maria Lindaräng 

Musik och rörelse (PDF, 796 KB)
Eva Dahne och Gerd Stenlid – Gymnasiesärskolan

Design av laborationer i naturvetenskap (PDF, 2 MB)
Margareta Andrén och Anna Levin 

Lärarpar och Cooperative learning (PDF, 485 KB)
Moa Johansson och Marit Nyström 

Strategier för läsning av sakprosatexter (PDF, 1 MB)
Sofia Berg, Johannes Lundström och Isabelle Mattlar 

En studie av gymnasieelevers reception av fiktivt berättande i novell och kortfilm (PDF, 416 KB)
Jobs Lisa Ekblad och Marina Roslund 

Kamratrespons på ett andraspråk (PDF, 663 KB)
Maria Gabrielsson, Kerstin Idevall, Per Wingård och Marlene Åström 

Extra anpassningar i yrkesämnen (PDF, 405 KB)
Ida Lektonius och Emil Holmberg 

Uppdaterad: