Fortbildningskonferenser

I grundskolan samlar vi varje år alla lärare och skolledare för en inspirations- och fortbildningsdag: Uppsala visar upp sig, UVUS, som under pandemin blev digital och bytte namn till Uppsala kopplar upp sig, UKUS. Läs mer om det på den här sidan.

Uppsala kommuns förskolor och grundskolor är kompetenspartners till SETTdagarna, mer om det kan du också ta del av här. 

19_01_13-051.jpg

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fortbildningskonferenser