Teams

Teams - det digitala klassrummet

Teams är en av apparna i Microsoft 365. Teams möjliggör samarbete på ett mer flexibelt och öppet sätt än tidigare. Olika team kan ha olika syften till exempel personalteam eller klassteam. 

Överst hittar du instruktionsfilmer och längre ner på sidan blogginlägg om hur du kan arbeta praktiskt med Teams och klassanteckningsboken

 

Teams i undervisningen (instruktionsfilmer)

Intro till Teams i undervisningen

Starta och led ett videosamtal i Teams

Starta och led ett videosamtal i chatten i Teams (bra för tex praktisk-estestiska ämnen och språkgrupper som inte har ett eget team)

 

Uppdaterad: