Magnus HEM-kunskap

Välkommen till en blogg som vill spegla bredd och djup i hem- och konsumentkunskap och mångfalden i ämneslärarens vardag. Med inlägg om lärande i hushållets handlingar och hur de påverkar Hälsa, Ekonomi och Miljö (HEM) lokalt och globalt. Jag som skriver heter Magnus Myrberg och undervisar i grundskolan och grundsärskolan på Östra Stenhagenskolan. Välkommen till Magnus HEM-kunskap!

 • Vad söt du är i förkläde

  Magnus Myrberg2023-03-17

  Vad söt du är i förkläde 


  Det är snart tio år sedan. Jag är på VFU på en av kommunens grundskolor. Lämnar ämnessalen för att gå med källsorteringen. I korridoren möter jag rektor. ”Vad söt du är i förkläde” säger han. Minns inte vad jag svarade. Kanske fick jag ur mig ett skratt, även om jag inte tyckte att det var särskilt roligt. Jag som oftast är rapp i replikerna fann inte orden. Där och då var jag nog främst upptagen med att få pappers- och plastförpackningarna till miljörummet. Senare har kvicka svar kommit till mig: ”Då skulle du se mig utan.” 
   
  ”Vad söt du är i förkläde”. Varför säger en rektor det till en student? Vad står det för? Jag har inga färdiga svar, men genom åren har jag ibland återkommit till orden och situationen. Kanske inte grubblat över händelsen, men ändå reflekterat en del över den. Tänker att det var något med kropp, kön, klädsel och kontext som triggade. För jag har mycket svårt att tro att rektorn flirtade. Snarare att han hade svårt att hantera det som uppenbarade sig framför honom. Eller om han bara ville vara rolig. Fast bakom sådan skämtsamhet finns något annat. Varför är det roligt med en manlig lärarstudent i förkläde? Eller varför provocerar det? Och ponera att jag varit en studentska. Dito kommentar från rektorn hade förmodligen lett till anmälan om sexuella trakasserier eller diskriminering. Jag anmälde aldrig rektorn. Som man förväntas jag inte göra det utan ska kunna ta en dylik kommentar. Bara det är tänkvärt i sig.  Person i färgglatt förkläde


   
  Att vara man och HKK-lärare är att röra sig inom traditionellt kvinnligt kodade domäner.

  Först 1962 fick män tillträde till hushållslärarutbildningen, det som idag är utbildningen till lärare i hem- och konsumentkunskap. Som en jämförelse kan nämnas att Svenska kyrkan öppnade prästämbetet för kvinnor år 1958. Idag är ungefär hälften av landets präster kvinnor. Det ska jämföras med att endast 13 procent av HKK-lärarna är män enligt statistik från Skolverket år 2020. Inom Uppsala kommun är vi några män som är verksamma i ämbetet. Fast yrket är tydligt kvinnodominerat även här. När kommunens nätverk för HKK-lärare träffades tidigare under vårterminen var det jag och ett gäng kvinnor. Och under åren som HKK-lärare har mer än en kollega sagt: ”Så roligt med en man som hemkunskapslärare”. Jag förstår vad som avses men undrar ändå alltid vad som egentligen är så kul med det. Att en person med snopp undervisar i hem- och konsumentkunskap.  
   
  Fel kropp och fel kön, i fel kläder och på fel plats. Sådant kan väcka reaktioner. För kön spelar roll, hur gärna jag än vill att det inte ska behöva vara så. När jag säger det menar jag inte att kön är något fixt och färdigt. Jag är ingen essentialist, som anser att kvinnligt och manligt är av Gud givet. Enligt mig är kön – eller mer korrekt genus – sociala konstruktioner i ett bestämt sammanhang. Men även om könets betydelse anses kulturellt bestämd så kan gamla cementerade uppfattningar vara svåra att frigöra sig ifrån. Ett exempel är bilden av hemmet och undervisning om hemmet som en kvinnlig sfär.  
   
  Jag är inte särskilt söt i förkläde. Fast min kropp och mitt kön i ett förkläde i en nutida svensk skola betyder uppenbarligen något. Det får en rektor att fälla en sexistisk kommentar och gör att kollegor kommer med glada och välmenande tillrop. Jag ser mig inte som en normbrytare. Fast när jag reflekterar över reaktioner jag mött och ibland fortfarande möter inser jag att det nog är så. Som man och HKK-lärare går jag över en gräns, om än osynlig. Med förklädet på fortsätter färden på kvinnligt kodad mark.

   Svartvit bild på person i förkläde

  Foto av : Desirée Ruste 

  (5)Kommentera
 • HKK i och utanför ett nötskal

  Magnus Myrberg2023-03-08

  Från jord till bord till glob. Med de tre perspektiven Hälsa, Ekonomi och Miljö (HEM) ständigt närvarande. I lärprocesser där eleverna övas och utvecklas i att planera, hantera och värdera olika val och handlingar i hushållet. Där har ni skolans minsta ämne i ett nötskal.  
   
  Magnus Myrberg heter jag och är lärare i hem- och konsumentkunskap (HKK) i grundskolan och grundsärskolan. Salen jag undervisar i ligger på Östra Stenhagenskolan, men mina elever kommer från flera skolor i Uppsala kommun. Och elevernas åldrar varierar från åk 1 till 9. En härlig variation med höga krav på pedagogiska anpassningar. För det mesta stimulerande och positivt utmanande, ibland tröttande och slitsamt. Alltid meningsfullt och lärorikt.   
   
  Min intention är att bloggen ska spegla ämnets bredd och mångfalden i ämneslärarens vardag. Att inläggen ska få både höjd och djup i mötet mellan öppnade horisonter, principiella frågeställningar och konkreta erfarenheter i arbetet med mina elever. Förhoppningsvis med möjligheter till utsikter och insikter för den som läser. Ofrånkomligen färgat av mina personliga erfarenheter och uppfattningar.   
   
  Nyfiken på vad som väntar framöver? Här är rubrikerna för några kommande inlägg: ”Vad söt du är i förkläde”, ”Bedömningen och gjutjärnspannan”, ”Kunskapssyn i ett praktiskt-teoretiskt-etiskt ämne”.   
   
  Så välkommen till en blogg om ett mångfacetterat och livsviktigt skolämne. Till Magnus HEM-kunskap. HKK i och utanför ett nötskal.  
   
   

  (5)Kommentera
Visar 1 - 2 av 2