Utbildning barnrätt för pedagoger

Sedan 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Med anledning av det har Barnombudet i Uppsala län tillsammans med Uppsala kommun tagit fram en webbutbildning kring barnkonventionen.

Webbutbildningen

Barnombudet i Uppsala har tagit fram en instruktionsfilm för skolverksamhet. Filmen beskriver ett sätt att genomföra en grundutbildning och kartläggning kring barnkonventionen.

Filmen är självinstruerande och det som behöver förberedas är utskrift av mall för aktivitetsplan.

Total tidsåtgång för att se på film och arbeta enligt instruktionerna är cirka 1,5 timme. Under den tiden kommer underlag ha skapats för vidare arbete för till exempel ledningsgruppen på skolan.

Material att arbeta med

Grundutbildning barnrätt (PDF, 171 KB)

Aktivitetsplan (PDF, 132 KB)

Titta på utbildningsfilmerna på BOiU:s YouTube-kanal.

Likarättsarbete

Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka kränkningar och trakasserier.

Mer utbildning kring likarättsarbete finns hos Barnombudet i Uppsala län. En utbildning till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder och mognad.

Här kan du läsa vidare och genomföra utbildningarna på Barnombudet i uppsala läns webbplats

 

Uppdaterad: