IBIS för grundskolan

IBIS - stödjer skolans arbete för ökad trygghet, trivsel och studiero. Sedan några år utvecklar kommunen och Uppsala Universitet inkluderande och positiva lärmiljöer med en särskild modell som kallas IBIS.

IBIS - Inkluderande Beteendestöd I Skolan, utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). 
 
I arbetet jobbar man för att för att främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla samt för att utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter. Alla elever och anställda är målgrupp för insatsen i IBIS.  
 
Ett antal grundskolor i Uppsala kommun påbörjade hösten 2018 sitt arbete med att implementera IBIS-modellen. Därefter har fler skolor börjat att arbeta med IBIS. 

Se ett klipp om Treklangens skolas IBIS-arbete

 

 

Här kan du lyssna på ett avsnitt om IBIS i Elevhälsopodden

elevhälsopodden15.png

Intresserad av att bli en IBIS-skola?
Ta kontakt med grundskolans stödorganisation.

Vill du veta mer om IBIS?
Kontakta Martin Karlberg på:

E-post: martin.karlberg@edu.uu.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: IBIS för grundskolan