Cirkelmodellen i Gunillas klassrum

 

Två saker fångar med en gång min uppmärksamhet när vi kommer in i Gunillas klassrum och 5b på Björklingeskola strax norr om Uppsala. Dels så är det de fantastiska elevmålningarna av Frida Kahlo som pryder en av väggarna men också den positiva studieron gör sig uppmärksam. Eleverna är just nu i slutskedet att arbeta med argumenterande text. 

Gunilla Bergquist har arbetat som lärare i 25 år och de 8 senaste åren på Björklingeskolan. Pedagog Uppsala träffar henne för en intervju kring hennes arbete med Cirkelmodellen som en av hennes grunder i undervisningen.  

- Cirkelmodellen är ett modellinlärande där steg 1 är att visa modelltexter, till exempel hur en argumenterande text ser ut och vad syftet är med en sådan text. På steg 2 kommer man in på strukturen av texten, till exempel vilket tempus det ska vara eller att identifiera att det används många sambandsord och att man då jobbar med det i sitt sammanhang, det är en av de häftiga delarna med cirkelmodellen. Steg 3 innebär oftast att man skriver en text tillsammans i hela klassen. På steg 4 börjar eleverna skriva individuellt med stöd av de verktyg de fått och så får de också en checklista som stöd för att ta sig fram i arbetet med texten, berättar Gunilla. 

En av eleverna berättar att “ibland är det lite tråkigt men vi lär oss väldigt mycket”. Och Gunilla berättar vidare att den stora fördelen med att jobba med Cirkelmodellen är att hon knappt har några elever som inte klarar kraven jämfört med tiden innan Cirkelmodellens intåg i hennes undervisning. Cirkelmodellen är helt enkelt ett sätt att skapa ett mer tillgängligt lärande - för alla. 

Missa inte Gunillas föreläsning på UVUS19 – Uppsala Visar Upp Sig måndag v.44 som kommer att handla om just Cirkelmodellen och de allra bästa tipsen enligt Gunilla.  

 

Vid pennan, 

Linda Wallberg 

 

Uppdaterad: