Så startar din förskola ett kapprumsbibliotek

Annica Eneroth, förskollärare på Parkens förskola, har varit med och startat upp deras kapprumsbibliotek. Idag har de fyra - ett på varje block. Här delar hon sina tips på hur du kan göra för att starta ett kapprumsbibliotek på din förskola.

Kapprumsbibliotek-750x400.jpg

Hur arbetar ni med ert kapprumsbibliotek?

– Vi har ju en upparbetad kontakt med stadsbiblioteket. Så vi meddelar var tredje månad antal barn, antal språk och vilka åldrar varje block har. Utifrån det tar stadsbiblioteket fram böcker utifrån våra önskemål och de flesta språk finns. Böckerna köps in av stadsbiblioteket, det är jättesmidigt.

Vilka regler gäller för att låna böcker?

– Det är väldigt enkelt. Vårdnadshavarna skriver in barnets namn och vald bok i en pärm. Barnen får låna två böcker var per gång. När ett barn lämnar tillbaka sina böcker stryker vårdnadshavaren bara över lånet i pärmen. Ibland kommer inte böcker tillbaka och ibland går böcker sönder men vi på förskolan blir inte ersättningsskyldiga.

Vilken respons har ni fått från föräldrarna?

– Vi informerar om vårt kapprumsbibliotek via vår dagliga kontakt, i månadsbrev och på föräldramöten. Det är många som säger att de lånar och läser fler böcker för sina barn nu, i och med att det är så enkelt. För vissa vårdnadshavare med annat modersmål än svenska är det nog ganska nytt att låna böcker på sitt språk. Och vi uppmuntrar föräldrar att läsa högt för sitt barn på sitt modersmål, för svenska läser vi ju på förskolan. All högläsning bidrar till språkutveckling hos barnet.

Vilken respons har ni fått från barnen?

- Vi märker att vi väcker en nyfikenhet för böcker och läsning genom att ha böckerna så lättillgängligt. Och vi vet ju att nyckeln till språkutveckling är att hitta läslusten tidigt. Vissa barn som till exempel har arabiska som språk kan leta fram en bok på arabiska och stolt visa sina kompisar: Titta det här är mitt språk! Så det bidrar till så mycket mer.

Innebär det extra jobb för er som förskollärare?

– Jag och Maria ser till att hålla kapprumsbiblioteket snyggt och fräscht. Var tredje månad byter vi ut böckerna, och då lämnar vi in de gamla böckerna och hämtar nya böcker på stadsbiblioteket. Vi behöver inte scanna in böckerna utan lämnar bara in en kasse och hämtar ut en annan. Så det är inte mycket jobb för oss. Det här är också något vi verkligen vill göra. Det ger så mycket tillbaka när vi ser hur populärt det är och hur det ökat vårdnadshavarnas högläsning för sina barn.

Så startar du ett kapprumsbibliotek

  1. Skriv ner antalet barn, vilka språk och vilka åldrar som er avdelning har.
  2. Kontakta Ewa Svärd på stadsbiblioteket och berätta att ni vill starta ett kapprumsbibliotek. De vill även ha informationen om antalet barn, vilka språk och vilka åldrar.
  3. Gör plats för ert kapprumsbibliotek. Det behöver inte ta mycket plats, det räcker med ett hörn där ni har en liten hylla eller ett skåp att ha böckerna i.
  4. Biblioteket kontaktar er när böckerna finns att hämta ut.
  5. Ni hämtar böckerna på biblioteket och ställa i ordning ert bibliotek.
  6. Ordna en pärm med papper där föräldrarna kan skriva in namn och vilken bok de har lånat.
  7. Se till att biblioteket ser inbjudande ut för barnen genom att ställa böckerna snyggt.
  8. Efter tre månader kan du kontakta biblioteket och be de ta fram nya böcker.
  9. Biblioteket meddelar när de har plockat ihop nya böcker, då åker ni dit och lämnar in de gamla böckerna och hämtar ut en påse med nya böcker.
Uppdaterad: