Rektorsperspektivet del 2

Martin Jansson2 juni 2019

Som Martin Karlberg skrev i förra veckans blogg, Forskarperspektivet del 2: "Nu börjar första året med IBIS lida mot sitt slut". Det gäller ju även för oss i IBIS-teamet på Ångelstaskolan och de andra pilotskolorna. Till hjälp att sammanfatta första året kommer jag att använda mig av journalisten Åsa Fridman från tidningen "Elevhälsan". Hon besökte IBIS-teamet på vårt veckomöte, torsdag morgon den 2 maj. Åsa var med och lyssnade när vi planerade för den timme IBIS vi har varje personalmöte (APT). Den här gången skulle vi i grupper om 6-8 personal arbeta vidare med att läsa en text om att :"effektiva uppmaningar främjar samarbete" med påföljande diskussionsuppgifter. Därefter skulle det bli dags att ta fram relationscirkeln igen, för att se om något hänt med de tidigare uppmärksammade elevrelationerna. Relationscirkeln är en cirkel med färgerna grönt, gult och rött. Personalen ska placera in elever som hen arbetar mycket med utefter hur den upplevda relationen är. Åsa och en fotograf var med i ett par timmar, både under vårt möte samt efter. Innan vi skildes åt bestämde vi även att Åsa skulle komma tillbaka ett par dagar senare för att vara med på vårt personalmöte och se hur vi arbetade med det planerade innehållet i hela personalgruppen.

Åsa skriver om IBIS- arbetet på vårt personalmöte, att Ångelstaskolans personal arbetar med att identifiera sina relationer till eleverna med hjälp av relationscirkeln, att ingen verkar tycka att det är svårt att prata om sina upplevelser. En säger att: "jag kan definitivt se en förändring hos vissa, det känns positivt". En annan säger att: "Jag har ett helt gäng med tjejer som jag måste jobba mer med". Diskussionerna fortsätter att handla om vad en god relation egentligen är. Diskussionsämnena är definitivt inte slut även om tiden för kvällens gruppdiskussion är det.

Det Åsa fick se, när hon besökte oss, fungerar fint för att beskriva var vi är efter det första året av IBIS på Ångelstaskolan. I höstas brottades vi med utformningen av manualen. Vi arbetade även med att hitta formerna för hur IBIS skulle bli en del av vårt främjande och förebyggande arbete. Nu handlar det om att genom övningar och diskussioner arbeta vidare med att skapa en gemensam förståelse för det relationsskapande arbetssättet. Det blir även mycket intressant att se vilken effekt det inkluderande beteendestödet i skolan ger på sikt. Nästa termin påbörjar vi arbetet med gemensamma regler och förhållningssätt mot varandra. Vi har mycket att bygga på även här, men ett omtag med ny input skadar inte. Vi har börjat involvera eleverna redan i år men det ska bli mycket mer av det nästa år.

För att beskriva hur vi nu går vidare citerar jag återigen Åsa, när hon citerar mig: "Även om Ångelstaskolans arbete just nu inriktar sig på skolans personal är målet att IBIS som begrepp på sikt ska bli lika välkänt bland barnen som bland de vuxna. En trygg lärmiljö är en förutsättning för en bra fungerande skola.

Nu går vi in i vårterminens slutspurt både vad det gäller IBIS och allt annat arbete på skolan och till hösten kommer vi tillbaka med nya tag. Vi håller i!

Martin Jansson

(1)Kommentera

Kommentarer(1)

  • 3 juni 2019
    👍