Partnerförskolor och partnerskolor

Partnerförskolor och partnerskolor bygger på samarbete med Uppsala universitet. Fördelarna är dubbla. Ny forskning når ut till förskolors och skolors personal och verksamheternas kunnande och erfarenhet når lärare och forskare vid universitetet.

Studenter under utbildning till förskollärare och lärare placeras på en partnerförskola eller partnerskola under sin praktiktid. Målet är att studenten ska återkomma till samma förskola eller skola på sin VFU-praktik (verksamhetsförlagd utbildning). Det kan också vara en förskola eller skola inom samma område. 

För lärare som ska vara handledare för studenter under  VFU-praktik finns en handledarutbildning som anordnas av Uppsala universitet.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Partnerförskolor och partnerskolor