Infoteket

Funderar du över sätt att stötta dina elevers förmåga till genomförande, uthållighet och planering? Eller var du kan få kunskap som rör olika funktionsnedsättningar?

Bild på Infotekets visningstorgPå Infoteket om funktionshinder i centrala Uppsala kan du få lästips och faktablad om olika funktionsnedsättningar, låna aktuell litteratur eller ställa frågor till vägledare kring funktionsnedsättningar, rättigheter och samhällets stöd. Du kan också få veta mer om aktiviteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning eller besöka visningstorget och få idéer kring kognitivt- och kommunikativt stöd. Här finns bland annat exempel på olika sätt att använda bildstöd eller hur telefon och surfplatta kan stötta vid läs- och skrivsvårigheter.

Fortbildning

Infoteket erbjuder även kostnadsfria föreläsningar dit du kan anmäla dig. Hitta mer på Infotekets evenemang.

På webbplatsen Infoteket om funktionshinder kan du titta på tidigare föreläsningar, söka egen kunskap eller skriva ut material från visningstorget.

Material

Letar du material som riktar sig direkt till barn och unga finns bland annat den egenproducerade barnboksserien ”Min kompis har…”

På Infotekets YouTube-kanal, Infoteket kan du hitta filmer om olika diagnoser samt instruktionsfilmer och tips på digitala verktyg.

Bild på Infotekets lokaler

Vill du kontakta Infoteket, se öppettider, boka workshop eller annat finns mer information på Infotekets webbplats.
Besök Infoteket om funktionshinder

Uppdaterad: