Vill du bli skolledare?

Uppsala kommun ordnar en rekryteringsutbildning för framtida skolledare. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom Uppsala kommun och vill ha en plattform att stå på i en eventuell framtida roll som skolledare i någon av kommunens skolformer.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och består av Uppsala universitets rekryteringsutbildning, som ligger inom avdelningen för rektorsutbildning, kompletterad med utbildningspass internt inom kommunen.

Det här är en av de attraktiva utvecklingsmöjligheter som Uppsala kommun erbjuder dig som är förskollärare eller lärare med lämplighet och intresse för ett framtida skolledaruppdrag. Den är en del i arbetet med karriärsteg för lärare och för att trygga vår framtida chefsförsörjning.

Nästa kurstillfälle blir 2023

Nästa utlysning av platser till utbildningen kommer ske i februari 2023. I början av året kommer din rektor få mer information om utbildningen och hur du som är intresserad kan anmäla intresse. 

Dilsha Senay, förskollärare som idag är rektor, är en av dem som gått kursen. Läs om hur hon upplevde kursen och vilken nytta hon har av den idag.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vill du bli skolledare?