Vill du bli skolledare?

Uppsala kommun ordnar en rekryteringsutbildning för framtida skolledare. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun och vill ha en plattform att stå på i en eventuell framtida roll som skolledare i någon av kommunens skolformer.

Sök till 2024-års utbildning senast 7 februari.

Om utbildningen

Utbildningsförvaltningen har under de senaste åren genomfört ett rekryteringsprogram för nya skolledare som bestått av en7.5 hp kurs på Uppsala universitet i kombination med 6 pass som genomförs internt inom Uppsala kommun.

Utbildningen har varit en viktig del av förvaltningens strategiska plan för att trygga framtida chefsförsörjning och syftat till att ge deltagarna en bra inblick i rollen som skolledare/arbetsgivare inom de kommunala skolformerna.

I utbildningsdelen som ges inom ramen för Uppsala universitets rekryteringsutbildning behandlas följande områden:

 • Förskolans och skolans styrning.
 • Rektor och det pedagogiska ledarskapet.
 • Organisering av pedagogisk verksamhet i förskolan och skolan.
 • Kollegiala lärprocesser och verksamhetsutveckling.

Mer information om utbildningen finns på universitetets webbsida: Rekryteringsutbildning - Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier - Uppsala universitet (uu.se)

Eftersom universitetet har ett öppet ansökningsförfarande kan plats på deras kurs inte garanteras deltagare i Rekryteringsprogrammet, men ambitionen är att samtliga deltagare ska följa båda delarna i programmet.

Rekryteringsprogrammets sex interna utbildningstillfällen inom Uppsala Kommun innehåller bland annat:

 • Förskolans och skolans styrning – rektor i kommunal verksamhet​
 • Ledarbeteenden och att utveckla en grupp
 • Feedback, coachande samtal
 • Utvecklings- och kvalitetsfrågor – VP och SKA-arbete

Kriterier för sökande

Skollagen anger att den som anställs som rektor måste ha pedagogisk insikt som hen ska ha fått både genom utbildning och erfarenhet. Utifrån detta är kriterierna för sökande till rekryteringsutbildningen följande:

 • Förskollärarlegitimation, lärarlegitimation eller annan pedagogisk högskoleutbildning som arbetsgivare bedömer ger pedagogisk insikt
 • Flera års erfarenhet av undervisning med goda resultat
 • Stort intresse för skolutveckling och kvalitetsarbete
 • Meriterande med erfarenhet av att leda kollegor t.ex. som förstelärare, arbetslagledare och/eller utvecklingsgruppsledare

Ansökan

Medarbetare söker programmet efter stöd och beviljande från rektor. Urval kommer att ske utifrån kvalifikationer och rekommendationer följt av intervjuer.

Arbetstiden står respektive enhet för under utbildningsåret. Omfattningen av programmet är 6 dagar inom kommunen och 8 heldagar i universitetets regi.

Du som önskar delta i Rekryteringsutbildningen 2024 ansöker via länken nedan:

Ansökan till rekryteringsutbildningen för framtida skolledare 2024/2025 (powerinit.com)

Till din ansökan ska  du bifoga ett rekommendationsbrev från din rektor.

Så är det att gå utbildningen

Nergiz Dogan, utvecklingsgruppledare på Lammets förskola är en av de som gick rekryteringsutbildningen 2022/23.

Läs om vad hon tycker om kursen

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vill du bli skolledare?