Implementering IBIS

Hösten 2019 föreläste psykolog Kata Nylén för Uppsalas IBIS-team på temat: Att få IBIS att funka - erfarenheter av implementering.

Det var en väldigt uppskattad föreläsning och vi frågade henne om vi fick sprida den allmänt - även om man kanske inte ska implementera IBIS så är mycket överförbart till annat som implementeras i skolans värld. Håll till godo - #sharingiscaring!

Uppdaterad: