Forskning och utvecklingsprojekt i förskolan

Att delta i forskning-och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) är ett sätt att systematiskt utveckla förskolans undervisning. Du får som pedagog  avsatt tid och möjlighet att under handledning fördjupa och utforska din egen undervisning utifrån något specifikt område.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Forskning och utvecklingsprojekt i förskolan