Maxa nyttan på SETT-mässan

Vi vet hur viktigt det är att ha en genomtänkt plan för konferenser och fortbildningsdagar. Vi delar här några enkla tips på hur ni kan maxa nyttan med ert deltagande på SETT-mässan.

Gemensamt förarbeteUntitled design (8).png

 • Starta er planering med att komma fram till en gemensam syn på varför ni besöker SETT-mässan.
 • Planera vilka föreläsningar ni ska gå på och varför.Programmet hittar du här.
 • Planera också in om det är några speciella utställare som ni ska besöka i mässhallen.
  Utställarna hittar du här.
 • Planera tillsammans med rektor när och hur mycket tid ni har för att återkoppla till ert kollegium efter mässan. Tänk på att det är en fördel att inte vänta för länge med att bearbeta innehåll och jobba med återkoppling.

Underarbete på mässan

Frågor och tankar att ha med sig under föreläsningarna

 • Var det något speciellt som du gillade i föreläsningen?
 • Var det något som du inte förstod eller behöver reda ut tillsammans med andra?
 • Kan du se mönster och kopplingar till egna erfarenheter, andra föreläsningar eller studier? 
 • Vad innebär det här för dig i din undervisning? Vad kan du göra redan nästa vecka?
 • Vad innebär det här för er på er skola/förskola. Vad kan ni ta med er konkret?

Besök i montrar och nya kontakter

 • Utifrån er planering av vilka utställare ni i första hand vill prata mer med kan det vara bra att fokusera på vad utställaren kan göra eller bidra med för dig och den verksamhet du representerar.
 • På namnbrickan finns en streckkod som utställarna kan skanna för att få dina kontaktuppgifter. De kan därefter kontakta dig gällande det ni pratat om.
 • I varje monter finns en QR kod som du som besökare kan skanna. Du skickar då dina kontaktuppgifter till utställaren samt vad du önskar information om. Utställaren kontaktar dig i ditt ärende. 

Efterarbete

 • Samtala med varandra om föreläsningarna 
 • Avsluta dagen/dagarna på SETT med att summera och diskutera ovanstående frågor med dina kollegor som du är på SETT med.
 • Gör en plan för vad ni ska ta med er till ert kollegium. 
 • Ser ni teman som återkommer i de olika föreläsningarna? Är det någonting som ni inte ser eller som ni saknar? Vad tar ni med er in i ert praktiska arbete och hur kan ni stötta varandra och era kollegor i det?

 

Uppdaterad: