Skapa olika lärmiljöer med enkla medel

Hur utformar man en mindre förskolegård, för att få variation i lek- och lärmiljöer? Ulleråker förskola brinner för utepedagogik och ändrar alla sina lärmiljöer ständigt beroende på nya idéer. Vi ber förskollärare Marie Rosén berätta mer.

Ni använder mattor ute på gården, berätta!

– Idén med mattor har vi med oss genom musikundervisningen som sker på förskolan. Vi startade med att arrangera en musikhörna utomhus med en förutbestämd matta som symboliserar musik, sång och rörelse. Mattorna på vår gård signalerar att här händer det något spännande, det blir tydligt vilken aktivitet som erbjuds både för barn och pedagoger. Med tiden har vi lagt till små bord att duka fram materialet på. På gården har vi flera olika mötesplatser. Pedagogerna fördelar sig över gården så att det finns en vuxen inom varje lek- och lärområde som kan inspirera, leda och stötta barnen i leken och aktiviteterna.

Finns allt utematerial uppdukat när barnen kommer?

– Nej, tillsammans med barnen väljer och dukar vi fram materialet för dagen. Alla barn är delaktiga i hur gården arrangeras, och de är både entusiastiska och har många idéer. Allt material packas i backar som märks tydligt så att allt material är lätt att ta fram och ställa tillbaka i förrådet. Det här gör barnen medvetna om vilka val de kan göra och lär de att vara rädd om våra gemensamma saker. 

Vad använder ni för sorts material i lärmiljöerna?

– Både inomhus och utomhus har vi en mix av lekmaterial, men övervägande är det återbruksmaterial. Vi gör våra inköp på till exempel Återbruket och Röda korset. Det är allt från bord, stolar, barnböcker, glasmaterial och små brickor. Materialet används först inomhus och sedan utomhus. Vi hittar ofta nya användningsområden för återbruksmaterialet tillsammans med barnen. Även naturmaterial är ett naturligt inslag i vår verksamhet. Så vi hittar lösningar med begränsade resurser. 

Är lärmiljöerna statiska eller ändrar ni dem?

– Alla våra lärmiljöer både utomhus och inomhus är i ständig förändring beroende på vad som är på gång i barnens utforskande och utifrån nya idéer hos pedagogerna. Utepedagogiken är något som hela förskolan brinner för. 

Tips till andra förskolor

  • Genom att lägga till mattor, små bord eller arrangerar material annorlunda skapar vi delaktighet, samspel och nyfikenhet hos barnen.
  • Använd bildstöd, teckenstöd och instruktioner som gör det tydligt för barn, pedagoger och vikarier vad som sker vid de olika mötesplatserna.
  • Våga prova nya ideér tillsammans.
  • Ha lärmiljöerna som en stående punkt i olika mötesforum under hela läsåret, det skapar delaktighet och engagemang hos alla pedagoger på förskolan. 
Uppdaterad: