Rektorspodden

Välkommen till Rektorspodden! Grundskolerektor Ulrika Mattson och områdeschef för förskola Stina Hultén diskuterar högt och lågt utifrån deras dagliga arbete som ledare inom förskola och skola.

Två leende kvinnor och texten Rektorspodden

Senaste avsnittet av Rektorspodden

 

Rektorspodden avsnitt 37-Andas rätt och gör ett bättre jobb

Har ni tänkt på att andningen kan påverka vårt arbete? Hur kan vi träna upp vårt sätt att andas så vi tar vara på vår inneboende superkraft?

Vid stress och fel andning minskar syret till hjärnan och musklerna, blodtrycket ökar, sömnen blir lidande. Du kan få sämre immunförsvar, börja snarka och kan inte tänka klokt. Du gör helt enkelt ett sämre jobb och mår sämre.  Vi diskuterar om andningens kraft, problem man kan få och hur man kan träna upp den. 

Rektorspodden avsnitt 36- Fysisk aktivitet- hur ser vår rörelseförståelse ut egentligen?

Rörelse är viktigt för hälsan och livskvalitén. Barn och ungas hälsa har försämrats över tid. Hur mycket ska barn röra sig? Hur kan vi förändra vårat arbetssätt i förskola/skola? Är vi vuxna förebilder och lever vi som vi lär? Vi resonerar och diskuterar kring detta bla med utgångspunkt från Bunkefloprojektet,Genration Pep och boken: Fysisk aktivitet i förskolan av Daniel Berglind.

Rektorspodden avsnitt 35- Att få till den viktiga uppföljningen

Uppföljning är något som chefer vill ägna mycket tid till, men som lätt faller bort i allt som ska göras.  Detta är dock något som är mycket viktigt för utveckling, lärande för medarbetarna och viktigt för att en verksamhet ska kunna ha god kvalité. Varför är det viktigt att följa upp arbete som gjorts? Vilka beteenden av ledaren är viktiga.  Hur kan man göra det? I detta avsnitt resonerar vi kring uppföljning och diskuterar dessa frågor. 

Rektorspodden avsnitt 34- Hållbart ledarskap

Detta avsnitt utgår från rektorspoddens medverkan på Skolledardagarna som hölls i november för grundskolans rektorer som sammanfattningsvis berör hållbart ledarskap på olika sätt.

Hur kan man som chef och ledare få till ett hållbart ledarskap? Vi resonerar kring det och ger konkreta tips tillsammans med våra gäster - rektorerna Gunilla Söderström, Ulrika Axelsson och Martin Jansson. 

 

Rektorspodden avsnitt 33- Kontaktyrken

Detta avsnitt uttgår från tankar och samtal kring att ha läst boken:Att förstå sin egen utsatthet- stöd för professionella i människovårdande yrken av Jakob Carlander, Andreas Wedeen.

Att skapa förståelse för det oväntade inom människovårdande yrken. Vilka utmaningar finns? Skilja på privat och professionell? Hur kan man utvecklas för att lyckas bättre inom kontaktyrken? 

 

Rektorspodden avsnitt 32-Hur skapas engagemang för utveckling?

I detta avsnitt reflekterar vi kring mål, engagemang och uppföljning. Vi har bjudit in rektor Monika Junefeldt som fått Uppsala kommuns Skolledarpris , samt Uppsala kommuns kvalitetspris på två förskolor. Hon berättar om hur hon jobbar och vad som haft effekt.

Delaktighet är nyckeln!

Rektorspodden avsnitt 31 - Bildning & Lärande för livslångt lärande

Sammanfattning från SETT -mässan och fördjupningsspåret den 18 april 2023.

Tänka fritt är stort men tänka rätt är större – Eller? Vi diskuterar olika syn på kunskap & lärande. Vad som främjar lärande? Vad hämmar lärande?  Vad är ett hållbart lärande? 

Rektorspodden avsnitt 30 - Kommunikativt ledarskap

Förmågan att anpassa sin kommunikation så att man som ledare får stort inflytande på medarbetares attityder, välbefinnande och prestationer.
Vad är viktigt att tänka på? Vi får konkreta tips och strategier av Jörgen Norman, rektor på Celsiusskolan.

Rektorspodden avsnitt 29 - Tillitsskapande ledarskap.

Tillit och ledarskap är tätt sammanknutna. Ett framgångsrikt ledarskap kräver tillit . Saknas  tillit mellan ledare och medarbetare uppstår lätt en misstro som kan få negativa konsekvenser både för individen och organisationen. Olika faktorer påverkar hur och om tillit utvecklas mellan ledare och medarbetare. Vi resonerar om detta utifrån boken Tillitsskapande ledarskap av Maria Fors Brandebo.

Rektorspodden avsnitt 28 - Vad är brus och vad kan du göra åt det?

Vid alla mänskliga bedömningar kan fel uppstå. Brus är en utav orsakerna till detta. Beslut påverkas av osynligt BRUS som ständigt finns runt dig och med dig. Misstagen kan skapa allvarliga orättvisor för individer och allvarliga konsekvenser för verksamheter. Vad är Brus? Vad kan du göra åt det? Vi resonerar kring vad detta kan vara inom skolans värld och hur man kan förebygga det. 

Rektorspodden avsnitt 27-Micke Hermansson grundare av Grej of the day

Julavsnitt med Rektorspodden som gästas av Micke Hermansson  grundare av Grej of the day och som är aktuell med boken Presentationslyftet: 105 vägar för dig som vill nå ut. Hur gör man en Grej of the day? Varför lyckas man skapa engagemang och intresse med hjälp av det? Vi alla har varit på långtråkiga presentationer som man efteråt inte kommer ihåg något från. Vad ska man tänka på när man gör presentationer? Vilka är nycklarna för att göra intressanta och engagerade presentationer? Vi avlutar även med boktips inför julen och böcker vi kommer att ha som teman i vår.

Rektorspodden avsnitt 26 - Christine Kastner Johnson gymnasiechef i Uppsala kommun

I en serie om tre avsnitt gästas Rektorspodden av Uppsala kommuns tre skolformschefer. Nu står turen till gymnasiechefen Christine Kastner Johnson. Hon berättar om sin spännande bakgrund och hur det kommer sig att hon nu landat i Uppsala kommun och gymnasiet. Hur en arbetsvecka kan se ut, vad är det viktigaste och roligaste med hennes uppdrag, vad är mest utmanande och svårt, samt andra spännande medskick hontycker är viktigt!

Tidigare avsnitt av Rektorspodden

Rektorspodden avsnitt 25 - Erik Ojala grundskolechef i Uppsala kommun 

I en serie om tre avsnitt gästas Rektorspodden av Uppsala kommuns tre skolformschefer. Nu står turen till grundskolechef Erik Ojala. Han berättar hur det kommer sig att han blev lärare och sedan rektor, hur en arbetsvecka kan se ut och delar även med sig av bra ledarskapstips! 

Rektorspodden avsnitt 24 - Jan Aili förskolechef i Uppsala kommun

I en serie om tre avsnitt kommer Rektorspodden gästas av Uppsala kommuns tre skolformschefer. Först ut är Jan Aili som är förskolechef i Uppsala kommun. Han berättar mer om vem han är och om sitt uppdrag. Vad tycker han är mest utvecklande och utmanande med sin roll? Det berättar han om i detta avsnitt. 

Rektorspodden avsnitt 23 - Självledarskap handlar om dig!

Självledarskap handlar om dig! Dagens ständiga förändring gör att medvetna val genom självledarskap och reflektion blir allt viktigare. Självledarskap innebär skickligheten i att hantera och styra sina egna beteenden i olika situationer. Genom detta kan du bättre utföra dina uppdrag, styra din tid och utvecklas och lära.

Rektorspodden avsnitt 22 - Livepodd från SETT-mässan: Att vara rektor i en digital samtid

Detta avsnitt spelades in på SETT-mässan där Ulrika och Stina samtalar med de två förskolerektorerna Anneli Hasselbäck och Anneli Springe. Temat för avsnittet är att vara rektor i en digital samtid. 

Rektorspodden avsnitt 21 - Destruktivt ledarskap del 2

Destruktiva medarbetare och miljöer

Många forskare menar att destruktiva ledare inte ensamma kan skapa stora konsekvenser för en verksamhet, utan att det är ett samspel mellan hen och destruktiva medarbetare och miljöer. Vilken typ av medarbetare och miljöer är det som kan möjliggöra detta? Vad kan man som chef och medarbetare göra i en sådan situation?

Rektorspodden avsnitt 20 - Destruktivt ledarskap del 1

Att ha en destruktiv ledare blir ofta både katastrofalt både för den enskilde medarbetaren och verksamheten. Vad är en destruktiv ledare? Hur vanligt är det? Vilka effekter har det? Vad kan man göra åt det? Ulrika och Stina resonerar. 

Rektorspodden avsnitt 19 - Utbildningsdirektör Susana Olsson Casas 

I avsnitt 19 av Rektorspodden får Stina och Ulrika besök av utbildningsdirektören i Uppsala kommun Susana Olsson Casas. Hon berättar mer om vem hon är och om sitt uppdrag och vilket av hennes olika tjänster hon haft inom skolvärlden som hon egentligen tycker är allra roligast. 

Rektorspodden avsnitt 18 - Psykologisk trygghet

Denna gång Ulrika och Stina om Amy Edmondson och resonerar kring psykologisk trygghet. Vad är viktigt för att en verksamhet ska utvecklas och så att innovation sker? Amy Edmondson är professor vid Harvard Business school i ledarskap och management, och har sedan 2011 varit nominerad varje år som en av världens 50 viktigaste tänkare inom ledarskap och år 2019 som världens mest inflytelserika teoretiker inom HR av HR Magazine. I sin bok Amy Edmondson i sin bok The fearless organization beskriver hon hur trygga organisationer med psykologisk trygghet är mer lönsamma, effektiva, utvecklas och är innovativa.

Rektorspodden avsnitt 17 - Post Covid

Det mesta fick ställas om men ej in vid covid pandemin. Nya arbetssätt och metoder testades. Vissa mer framgångsrika än andra. I detta avsnitt resonerar Stina & Ulrika kring vilka arbetssätt som varit framgångsrika och vilka som ej fungerat.

Rektorspodden avsnitt 16 - Språkutvecklande arbetssätt med förskoleperspektiv

I detta avsnitt gästar Maria Swedman Rektorspodden. Maria jobbar som Språk, Läs och Skrivutvecklare inom förskolan. Hon berättar om språkutvecklande arbete och hur man kan jobba med det på olika sätt. Boktips från Maria är: Ann Pihlgren Läsa, Skriva & Räkna i förskolan, Karolina Larsson – Språklig förebild i förskolan, Annika Sandell Ring – Mångfaldens förskola.

Rektorspodden avsnitt 15- Språkutvecklande arbetssätt med grundskoleperspektiv

I detta avsnitt gästar Johanna Sköld, ansvarig för nyanlända elever på Palmbladsskolan och NO-lärare, berättar om sin syn på språk- och kunskapsutvecklande arbete. Det bjuds på många konkreta tips både till pedagoger och till skolledare.

Rektorspodden avsnitt 14 - Tillitsbaserad styrning del 2

I detta avsnitt samtalar Ulrika och Stina om hur man som chef kan arbeta tillitsbaserat men även hur man som pedagog kan arbeta tillitsbaserat i sitt klassrum eller barngrupp. Vad innebär det att arbeta tillitsbaserat egentligen?

Rektorspodden avsnitt 13 - Tillitsbaserad styrning del 1

Detta avsnitt tar avstamp i tillitsdelegationens arbete. Tillitsdelegationens sju vägledande principer beskrivs kortfattat. Läs mer här: Tillitsbaserad styrning | SKR. Vilken typ av organisation är önskvärd och vilka attityder hänger samman men dessa. Kontrollstyrd organisation eller problemlösande och utvecklande organisation?

Gäst i detta avsnitt är Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan. Hon ger exempel kring vikten av att känna tillit och förtroende av sin rektor, få ta ansvar och driva projekt. Känna att mandat finns hela vägen.

Lyssna gärna på Louise Bringselius, svensk förvaltningsforskare. Hon var forskningsledare vid den statliga utredningen Tillitsdelegationen

Hjärnpodden - Kristina Bähr: #107 Tillit - en ledningsfilosofi -Louise Bringselius (hjarnpodden.se

Rektorspodden avsnitt 12 - Rättshaveristiskt beteende

Ulrika och Stina pratar om fenomenet rättshaveristiskt beteende och hur vi kan agera när vi hamnar i situationer då vi behöver bemöta dessa människor.

Rektorspodden avsnitt 11 - Återhämtning och stress

I detta avsnitt av rektorspodden pratar Stina och Ulrika om när stress blir skadligt och om vikten av återhämtning

Rektorspodden avsnitt 10 - Tema trygghet med gästen och rektorn Cilla Peiró

I detta avsnitt av Rektorspodden gästas Stina och Ulrika av Cilla Peiro. Vi pratar om hur vi kan skapa ett tryggt klimat för alla på våra skolor och förskolor.

Rektorspodden avsnitt 9 - Barnkonventionen med gästen och verksamhetschefen för BOiU Lisa Sköld

Det här avsnittet handlar om på vilket sätt den nya lagstiftningen kring Barnkonventionen påverkar oss som arbetar i skolan på alla plan. Vi pratar om allt från skolgårdar till särskilt stöd och åtgärdsprogram och gäst i avsnittet är Lisa Sköld, verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala län.

Här hittar ni webbutbildningen om barnkonventionen.

Rektorspodden avsnitt 8 - Effektiv eller effektfull?

I detta avsnitt tipsar Ulrika och Stina om boken Effektfull av Simon Elvnäs som gjort forskningsstudier av ledare. Gör chefer det de ska göra? De reflekterar över effektivitet och effektfullhet, att äga sin tid och balansen mellan att vara coachande ledare och administrativ chef, personburet eller strukturburet ledarskap.

Rektorspodden avsnitt 7 - Leda i Coronapandemin

Att vara ledare i svåra tider är utmanande och krävande för alla ledare såväl Skolledare, lärare och andra pedagoger.

I detta avsnitt reflekterar Ulrika och Stina över frågor och utmaningar de stött på. Vad är viktigt då man är ledare i svåra prövningar? Vilka utmaningar har de mött under denna tid?

Rektorspodden avsnitt 6 - Nära ledarskap

Stina och Ulrika pratar vidare i rektorspodden. Den här gången handlar det om nära ledarskap.

Rektorspodden avsnitt 5 - Hälsa del 2

I avsnitt fem av rektorspodden pratar Stina och Ulrika vidare om hälsa. Hur får man en arbetsplats där personalen trivs och mår bra?

Rektorspodden avsnitt 4 - Hälsa del 1

I detta avsnitt pratar Stina och Ulrika om hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar.

Rektorspodden avsnitt 3 - Möten

I avsnitt 3 pratar Ulrika och Stina om olika mötesformer.

Rektorspodden avsnitt 2 - Rektorsuppdraget

Ulrika och Stina samtalar om hur det är att arbeta som rektor. Ulrika jobbar som rektor på Palmbladsskolan och Stina är rektor på Liljeforsskolan och Gränbyskolan

Rektorspodden avsnitt 1 - Nationella prov

Uppdaterad: