Learning forum 2018

Sara Lundberg30 januari 2019

Bild på människor på konferens

Learning forum var en konferens under hösten 2018 som provade ett nytt grepp gällande form och innehåll. Forskare och moderator Carl Heat höll korta samtal på scenen kopplat till olika områden och sedan fick deltagarna genom olika uppgifter diskutera, ta ställning och formulera sig gemensamt kopplat till samtalens teman.

Läs sammanställningen från konferensen som gällde forskning om skolans digitlaisering. (PDF, 2 MB) Sammanställningen innehåller information, länkar och filmer från dagarna.