Digitalisering

Här ger vi underlag för utveckling gällande digitalisering byggt på aktuell forskning, uppföljning och omvärldsspaning som kan vara av intresse för skolan och oss som verkar inom den. Digitalisering är inte något som bara berör skolan utan hela samhället men för oss som verkar inom utbildningssektorn är den extra viktig. Det är vi som ansvarar för att utbilda våra unga för en digitaliserad värld. Digitaliseringen berör oss alla.

 • Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

  Sara Lundberg2019-03-18

  Idag lämnar SKL över en handlingsplan till regeringen gällande skolans digitalisering. Handlingsplanen har gjorts i nära sammarbete med RISE och Skolverket men även andra aktörer så som näringsliv, akademin, verksamma lärare, förskollärare, rektorer, elever och andra beslutsfattande skolfolk har bidragit. 

  Handlingdplanen ger förslag på 18 konkreta initiativ som alla kategoriseras inom:

  • Digital kompetens
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning

  Det finns en stark efterfrågan på nationell samordning där också stöd och vägledning vid kompetensutveckling nämns som viktiga komponenter att ta hänsyn till. Även mer och flerdisiplinär forskning samt gemensamma standarder finns ett behov av. 

  "Regeringen har ambitiösa mål i sin digitaliseringsstrategi. Det är bra. Men det medför också ett betydande arbete samt kostnader för huvudmännen. Regeringen behöver göra en konsekvensanalys av kostnaderna, liksom en analys av följderna om huvudmännen inte når målen", säger Lena Micko.

  Här kan du ta del an Handlingplanen i sin helhet: 
  Nationell handlingsplan för skolans digitalisering.pdf

 • Ansiktsigenkänning som närvarosystem

  Sara Lundberg2019-02-21

  I Skellefteå testar en gymnasieskola ansiktsigenkänning som metod för närvaroraportering. Reaktionerna har varit positiva från lärara, elever och vårdnadshavare. Syftet med testet är att se om man kan minska lärares administrativa börda genom att på detta sätt ta hjälp av AI. Läs mer om det spännande projektet här:
  http://www.mynewsdesk.com/se/skellefteakommun/pressreleases/skellefteaa-kommun-testar-ansiktsigenkaenning-2823792

  Om greppet och metoden är förenligt med GDPR ska nu också testas av Datainspektionen och granskningsaledare Ranja Bunni säger så här i ett pressmeddelade "Vid ansiktsigenkänning används biometriska data för att identifiera personer. Sådana personuppgifter kan vara känsliga och därmed ställs särskilda krav enligt dataskyddsförordningen"

 • Teknikkrångel i skolan

  Sara Lundberg2019-02-21

  Skolverket kom idagarna ut men en ny rapport som visar att teknikkrångel är ett utbrett problem på landets skolor. Många lärare upplever att teknikstrul hindrar dem i sin undervising. 

  Gällande tillgången på datorer eller lärplattor i landets skolor så ser dock siffrorna ljusare ut och idag går det igenomsnitt 1,3 elever per dator i grundsskolan jämfört med 1,9 år 2015. Lärare upplever ockspå ett minskat behov av kompetensutveckling gällande digitalkompetens även om drygt hälften av lärararna fortfarande önskar kompetensutveckling inom fler områden. 

  Här kan ni ta del av skolverkets pressmeddelande, raporten i sin helhet och ett uttalande från generaldiraktör Peter Fredriksson. 

  https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-02-20-fler-datorer-i-skolan-men-teknikkrangel-skapar-problem

Visar 1 - 3 av 9 Visa fler