Digitalisering

Här ger vi underlag för utveckling gällande digitalisering byggt på aktuell forskning, uppföljning och omvärldsspaning som kan vara av intresse för skolan och oss som verkar inom den. Digitalisering är inte något som bara berör skolan utan hela samhället men för oss som verkar inom utbildningssektorn är den extra viktig. Det är vi som ansvarar för att utbilda våra unga för en digitaliserad värld. Digitaliseringen berör oss alla.

 • Grundkurs i AI

  Sara Lundberg2019-05-17
  Nu har vi alla chansen att gör verkstad av begreppet "det livslånga lärandet". Kan 1% av finnarna ska inte vi svenskar vara sämre tänker jag J 

  Vi som sysslar med skola utbildar som bekant för framtiden och då måste vi ta del av dess möjligheter och föra in dem i klassrummet. Eller som den nationella digitaliseringsstrategin formulerar det "Moderniseringen av Sverige börjar i skolan"
   
  Vi har alla förstått att AI är framtiden, att den kommer att förändras med AI och att AI i många fall kan hjälpa, stödja, effektivisera och i grunden förändra vår vardag. Men vad vi du egentligen om AI och dess möjligheter? NU finns en kostnadsfri onlinekurs att gå, du går den när du vill och du lägger upp en takt som passar dig. Kanske är detta något för dig?
   
  "Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål."
 • Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

  Sara Lundberg2019-03-18

  Idag lämnar SKL över en handlingsplan till regeringen gällande skolans digitalisering. Handlingsplanen har gjorts i nära sammarbete med RISE och Skolverket men även andra aktörer så som näringsliv, akademin, verksamma lärare, förskollärare, rektorer, elever och andra beslutsfattande skolfolk har bidragit. 

  Handlingdplanen ger förslag på 18 konkreta initiativ som alla kategoriseras inom:

  • Digital kompetens
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning

  Det finns en stark efterfrågan på nationell samordning där också stöd och vägledning vid kompetensutveckling nämns som viktiga komponenter att ta hänsyn till. Även mer och flerdisiplinär forskning samt gemensamma standarder finns ett behov av. 

  "Regeringen har ambitiösa mål i sin digitaliseringsstrategi. Det är bra. Men det medför också ett betydande arbete samt kostnader för huvudmännen. Regeringen behöver göra en konsekvensanalys av kostnaderna, liksom en analys av följderna om huvudmännen inte når målen", säger Lena Micko.

  Här kan du ta del an Handlingplanen i sin helhet: 
  Nationell handlingsplan för skolans digitalisering.pdf

 • Ansiktsigenkänning som närvarosystem

  Sara Lundberg2019-02-21

  I Skellefteå testar en gymnasieskola ansiktsigenkänning som metod för närvaroraportering. Reaktionerna har varit positiva från lärara, elever och vårdnadshavare. Syftet med testet är att se om man kan minska lärares administrativa börda genom att på detta sätt ta hjälp av AI. Läs mer om det spännande projektet här:
  http://www.mynewsdesk.com/se/skellefteakommun/pressreleases/skellefteaa-kommun-testar-ansiktsigenkaenning-2823792

  Om greppet och metoden är förenligt med GDPR ska nu också testas av Datainspektionen och granskningsaledare Ranja Bunni säger så här i ett pressmeddelade "Vid ansiktsigenkänning används biometriska data för att identifiera personer. Sådana personuppgifter kan vara känsliga och därmed ställs särskilda krav enligt dataskyddsförordningen"

Visar 1 - 3 av 10 Visa fler