Inför nätverksträff 4 - Kamratrespons

Linda Wallberg16 april 2019

Inför nätverksträff 4 – Kamratrespons  

Läs gärna: 

s.133-134 “De fem stora”, Jesper Ersgård 

s.135-144 “Bedömning för lärande”, Christian Lundahl  

s. 125-141 “Arbeta formativt med digitala verktyg”, Patricia Diaz 

 

Se gärna: 

BFL- strategi 4, Lundahl https://www.youtube.com/watch?v=eP0KrXKgF64 

 

Uppgift: 

Hur jobbar du praktiskt i klassrummet med kamratrespons/kooperativt lärande? Vilka metoder och verktyg använder du?