Inför nätverksträff 2 - Synliggöra lärandet

Linda Wallberg27 januari 2019

Inför nätverksträff 2 

Strategi 2 för BFL handlar om att synliggöra lärandet och att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Om ni har tillgång till nedanstående böcker så läs gärna dessa sidor i nedanstående böcker och/eller kolla klippen med Christian Lundahl.  

Att skapa synliga tecken på lärande s. 109-126 (Bedömning för lärande - Lundahl) 

Undervisningsmiljön s. 118-123 (De fem stora - Ersgård) 

 

 

Allmänna råden: 

Läs s. 15-17 där vi fokuserar på det första rådet som handlar om att främja elevernas kunskapsutveckling.  

Uppgift till alla att göra inför träff 2 är att ta med minst ett exempel på hur du jobbar med att synliggöra lärandet i klassrummet. Detta kommer ni sedan diskutera och dela i mindre grupper. Hoppas några känner att de vill dela detta i en miniföreläsning på 2-5 minuter. Skriv i så fall i din områdeskanal om du vill det så att jag kan planera tiden.  

Den sista halvtimmen på nätverket kommer Elina Lundberg från Björklinge skola och visar hur hon jobbar med Forms med eleverna för att synliggöra lärandet. Det blir ca 15 minuter föreläsning och 15 minuter workshop. Elina finns även på instagram @elinas_klassrum