En kort bra, utbildning som öppnat mina ögon för pedagogik

Axel är en av dem som gått den kommunala förskolans egen utbildning till barnskötare. Utbildningen kom till för att ge anställda barnskötare möjlighet att validera befintliga kunskaper och läsa in det man saknar på kort tid. Hur har utbildningen fungerat?

Många söker jobb i förskolan som vikarier och arbetar som outbildade barnskötare. Samtidigt har behovet av utbildade barnskötare varit stort. Den kommunala förskolan drog därför på prov igång en utbildning för läsåret 2019/20, som genomförts av Vuxenutbildningen. Syftet var att uppmuntra befintliga barnskötare att stanna i yrket och samtidigt ge dem möjlighet att öka sin kompetens.

Axel Fellenius beskriver sin upplevelse av kursen. Han började som vikarie och har nu arbetat i tre år, de två senaste åren på Växthusets förskola i Gottsunda.

Axel Fellenius, barnskötare

Varför sökte du till utbildningen, Axel?

– Jag läste samhällsvetenskap med beteendevetenskaplig inriktning på gymnasiet och visste inte vad jag ville fortsätta med efteråt. Jag tog ett vikariat på förskolan och upptäckte att jag gärna jobbar med barn. Nu vill jag öka min kompetens och förbättra mina framtidsutsikter inom förskolan.

Vad var det bästa med att plugga och jobba samtidigt?

– Jag kunde diskutera frågorna med mina kollegor på jobbet. Det blev också så verklighetsnära genom att jag kunde jämföra teori och praktik.

Vad var mest värdefullt med utbildningen?

– Pedagogiken! Den kunskapen har verkligen ökat min motivation. Jag har fått mer förståelse för tankesätt och varför vi gör som vi gör i jobbet. Vård- och omsorgsdelen var också värdefull. Den psykologiska delen som ingick behövde jag bara validera eftersom jag kunde mycket från gymnasiet.

Hur mycket tid lade du på utbildningen?

– Jag jobbade fyra dagar i veckan och hade föreläsningar och diskussionstid på fredagar. Litteraturen läste jag in på övrig tid.

Hur mycket samarbetade du med övriga kursdeltagare?

– Normalt skulle vi träffats på fredagar för diskussioner, men genom läget med Covid-19 hade vi enbart digital undervisning under våren. Det är synd men inget vi kunde påverka. Det var nyttigt att träffa och lära känna de övriga när vi började hösten 2019. Några hade jobbat upp till tio år på förskola redan. Andra var nyanlända och hade erfarenheter från förskolor i sina hemländer. Det gjorde att vi kunde jämföra olika synsätt. Jag tycker att jag förstår kollegor och vårdnadshavare från andra länder bättre nu.

Hur upplevde du undervisningen?

– Lärarna var bra. Minst två av dem hade själva jobbat som förskollärare och utbildningen kändes modern och verklighetsanpassad. Litteraturen kändes också aktuell och forskningsbaserad. Den var lätt att förstå och fungerade bra utifrån mångkultur. Det uppskattade jag, genom att jag jobbar på en mångkulturell förskola. Det var en del att läsa men inte tungt.

Du var klar i juli 2020 och verkar ha uppskattat utbildningen.

– Ja, den öppnade nog ögonen på många av oss när det gäller pedagogik. Den har varit ett bra alternativ för mig som har erfarenhet och inte ville gå en treårig utbildning.

Uppdaterad: