Förskolan

Förskolans tre utvecklingsspår

Vi arbetar efter tre olika utvecklingsspår för dig som medarbetare: professions-, ledarskaps-, och karriärbytarspår.

Professionsspåret innebär att du inte ska behöva byta jobb för att göra karriär. Du ska ha möjlighet att utvecklas genom vidareutbildning medan du jobbar kvar på din nuvarande arbetsplats.

Ledarskapsspåret innebär att vi satsar mer än tidigare på interna rekryteringar till ledare inom förskolan för att skapa kontinuitet.

Karriärbytarspåret innebär att du ska få stöd om du vill byta till ett nytt jobb inom samma område, till exempel bli specialpedagog genom vidareutbildning.