En gång till

Vandringsutställning för grund- och förskola.

Hur man med enkla medel kan återanvända gamla saker för att på olika sätt skapa något nytt.

Gamla föremål som tavlor väska mm
Utställningen är kostnadsfri och bokas för tre–fyra veckor. Konstverken omfattas av kommunens försäkring.

Syfte

Att med avstamp i skolors och förskolors flitiga arbete med frågor kring återvinning väcka intresse för hur konst kan ta sig uttryck och inspirera till eget skapande. Hur man med enkla medel kan återanvända gamla saker för att på olika sätt skapa något nytt. Saker kommer till användning en gång till.

Innehåll

Utställningen består av 9 konstverk som kommer till skolan/förskolan i en kappsäck. På så sätt är konsten lättillgänglig för kommunens medborgare – konsten kommer till skolan/förskolan på hjul och kan rulla mellan avdelningar och klasser för att sedan rulla vidare till nästa verksamhet.

Målgrupp

Grund- och förskola

Kontakt och bokning

Katarina de Verdier
Bildpedagog offentlig konst
Telefon: 072-220 49 88
E-post: katarina.de-verdier@uppsala.se

Foto: Stewen Quigley

Uppdaterad: