Studi för var och en?

Magnus Blixt24 januari 2020

I dagarna två har ett pärlband av workshops om och med Studi för lärare och rektorer i Uppsala genomförts, såväl nybörjarintroduktion som seminarium för erfarna i kompetensteam. Studi började som ett Vinnovaprojekt riktat mot undervisning av nyanlända och kan där fylla en mycket viktig funktion på allt fler språk – men används nu alltmer på svenska, av elever med svenska som modersmål.

Många ungdomars fokusspann är idag nere på 2-3 minuter. Det kan vi tycka mycket om och är en förmåga vi självklart i olika sammanhang behöver träna och lära – men samtidigt måste vi också utgå från tillvaron såsom den faktiskt ser ut. Rörliga bilder är idag ett självklart medium för många unga, dess multimodalitet avlastar kognitiva funktioner och gör att fler får möjlighet att faktiskt ta till sig information, fakta, begrepp. Varför skulle vi då välja att inte nyttja den möjlighet som ges för effektfull undervisning och effektfullt lärande? Om inget annat som ett komplement? Uppsala kommun betalar idag licens för samtliga lärare i Uppsala grundskolor och samtliga elever i åk 4-9. De korta filmerna, som finns i 11 olika skolämnen och översatta till ett antal olika språk (text och tal) spänner över en stor del av centralt innehåll, kan visas i undervisning men också ses hur många gånger man vill från vilken skärm man vill, varhelst man är. 

Studi har också koll på sin data och ser att många elever är inne både kvällstid och till frukost - veckorna före nationella prov formligen exploderar användandet. Dessutom verkar 10-20% av eleverna se filmer som man kan anta inte hänger ihop med aktuell undervisning, utan snarare en önskan om bildning. Det är förstås också ett verktyg för elever som behöver många repetitioner, datorn tröttnar aldrig och är alltid i tjänst. Filmerna avslutas också med ett quiz (i olika nivåer), vilket alla som lyssnade på Anna Tebelius på UVUS-19 vet stärker lärandet.

Som lärare - på alla stadier och i alla klassrum - kan man se Studi och andra liknande verktyg som

  • en del i ordinarie klassrumsundervisning, oavsett katederundervisning, grupp- eller eget arbete
  • en del i uppföljningen av arbete som görs, om man skapar uppgifter till sina elever
  • något att nyttja för elever som behöver ytterligare repetition
  • för elever som behöver utmanas vidare
  • som ett exempel på #rättläxa 
  • för att ge föräldrar med annat modersmål (och svenska) förståelse för begrepp och förmågor
  • för elever inom AST (enligt workshopdeltagare fungerar de väldigt bra då de är så avskalade)
  • ett verktyg som kan förklara hur vi ser på hedersproblematik på andra språk än svenska

Du som är lärare i Uppsala kommuns grundskolor loggar in med din uppsala.se-adress. Om det inte fungerar väljer du "Glömt lösenord" alternativt skapar ett nytt konto, med uppsala-adressen. Hör av dig direkt till Studisupporten om du har några frågor, support ingår i avtalet!

Studi är en av många leverantörer till Uppsala kommuns grundskolor, vi ser förstås gärna att fler tar liknande initiativ till ömsesidig nytta och gagn! Du som missade dessa workshops kan också få Studi ut till din skola, hör av dig direkt till dem! 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)