Tillgängligt lärande

En blogg som samlar tankar, idéer, insikter och erfarenheter om hur vi tillsammans på bästa sätt kan utforma ett tillgängligt lärande i skolan - där lärmiljön bildar en HELHET fysiskt, socialt och pedagogiskt!

 • Tillgängligt proaktivt tillsammansutforskande lärarledarskap?

  Magnus Blixt2021-06-16

  Jag lyssnar på senaste avsnitt av Elevhälsopodden, där psykolog Stefan Boström intervjuar Dr Ross Greene, skaparen av Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS), som har implementerats i många skolor världen över, däribland många i Sverige - och flera resursenheter är på gång. Fritt översatt:

  "Det största hindret, tänker jag, är att 'detta är inte hur vi brukar göra' och en hel del strukturer i skolan är utifrån ett tidigare sätt att göra saker. Så vi har att göra med förlegade strukturer, förlegade praktiker och förlegade mentaliteter.

  Det är dessa tre saker som behöver ändras. Jag tycker inte det är så svårt att ändra mentalitet. Enligt min åsikt är det inte enkelt, men helt klart enklare än de andra två. 

  Förändra praktiken är definitivt inte enkelt men absolut näst svårast. Det tar tid att bli bra på något nytt.

  Den svåraste av de tre är att ändra på strukturerna vi har på plats. De guidar oss in i att göra saker som vi brukar" ("och därmed få samma resultat som tidigare "- sa INTE Dr Greene, men var en tanke som dök upp hos mig).

  I vår utvecklingsenhet har vi under våren haft en bokcirkel under ytterst kompetent ledning av skolbibliotekssamordnare Ulrika och boken "Kollegialt lärande och professionsutveckling". En bok jag tidigare varit med i bokcirkel och utmanats kring, den bok som blir till sommarens Pedagogiska Läslyft (där var och en som är intresserad kan hänga på och tillsammans läsa och diskutera boken via grupp i sociala medier)

  Boken sätter fingret på - och förklarar både varför och vad som går att göra - det svåra arbetet med att faktiskt lyckas lära något nytt som också leder till en bestående förändring. Detta är på intet sätt särskilt naturligt för oss, som snarare har hjärnor designade för att i mycket stor utsträckning göra - och ofta även tänka - samma sak idag som vi gjort igår. Den radar upp ett antal hinder för konceptuell förändring, professionelt lärande - men ger även vägar för man med rätt fokus, gemensamt undersökande arbete och pedagogiskt ledarskap faktiskt kan möjliggöra äkta lärande (i form av bestående förändring). Vårt intellekt ställer sig dock alltsomoftast i vägen:

  • vi tänker inte igenom alla möjligheter
  • vi fokuserar på att bekräfta våra hypoteser istället för att ifrågasätta dem
  • vi ägnar för mycket uppmärksamhet åt det iögonfallande
  • vi ser oss själva som undantag
  • vi tvekar att vidta åtgärder som leder i en ny riktning
  • vi vill inte att andra ska se hur sårbara vi är 

  Implementering är svårt. Lärande är - faktiskt - svårt. Men båda är möjliga, om man är beredd att hålla i, hålla ut, hålla om och hålla bort.

  Gör en glad sommar - kanske att vi ses i det Pedagogiska LäsLyftet?

  (0)Kommentera
 • Tillgängliga Artefakter - Varför? Varför inte?

  Magnus Blixt2021-06-07

  Östra Stenhagens lärare i förskoleklass hörde av sig till mig. De ska göra en satsning på sin lärmiljö i syfte att göra den än mer tillgänglig och önskade lite #tankespjärn och utgångspunkter på vägen. Vi bestämde en tid på teams, vilket ju faktiskt fungerar absolut tillräckligt bra för detta - även om jag var mycket glad att jag tidigare besökt skolan och hade en känsla för lokalerna och ser fram emot kommande hybridmöjligheter - både vara på plats och närvara digitalt, tänker inte det handlar om antingen-eller här framåt. 

  Modell (Ricken 2010) hur man kan se lärmiljö som helhet

  Vi hade ett utforskande samtal om vikten av HELHET - fysiskt/socialt/organisatoriskt, att våga testa saker i mindre skala, våga utmana normer och för-givet-taganden utifrån rimliga hypoteser om att annat kan tänkas fungera minst lika bra om inte bättre, vinster med att tänka mer planering för annorlundahet och  "olika-för-olika" än "bra-för-snittet", utgå från våra egna styrkor och behov, liksom vikten av uppföljning och utvärdering.

  Glada elever i förskoleklass testar, tränar, erfar och lär!

  Precis som eleverna på bilden ovan så behöver ju även vi testa, träna, erfara, lära - tillsammans! Det ska bli klart spännande se varthän det tar vägen, här fanns ju uppenbarligen nyfikenhet, ambition och driv - hos såväl pedagoger som rektor! Detta är ju även en skola som nosat på SPSMs tillgänglighetsmodell med hjälp av deras processutbildnilng. Med dessa kan man komma långt även med ganska små medel, om man på allvar vågar ställa sig de två frågorna:

  1. Varför?

  2. Varför inte?

  Förra veckan fick jag även förmånen att vara med när forskare i ett nordisk sammanhang träffades via ROLE (Research On Learning Environments, HiG). Jag fick där presentera och diskutera min rapport om "Gradänger i Undervisning" - där forskarna samfällt tackade för mitt enkla bidrag och var överens om att här behövs det göras mer studier. Sedan fick jag även vara med och diskutera en artikel kring hur olika artefakter kan tänkas bidra till fokus på uppgifter i skolan (Flippin, Clapman, Tutwiler 2021). Även här kunde vi konstatera att det behövs mycket mer forskning och jag tänker som så ofta att allt handlar om 

  1. Kontexten
  2. Lärarledarskapet
  3. Elevens faktiska behov (bortom vuxengissningar och för-givet-taganden)

  Som alltid när man läser forskning behöver man inse detta, inte minst utifrån att vi alla utgår från våra egna bias och ofta söker det som stödjer våra egna ståndpunkter och för-givettaganden mer än letar #tankespjärn och skav - där det dock ofta finns större potential för lärande och utveckling. Högst mänskligt, men också något man kan träna sig i att överkomma. Lästips: Ain Dack & Katz (blogginlägg på gång)

  Utifrån Skolverket och Skolforskningsinstitutets kunskapsbidrag bör vi sluta säga "forskning säger" och istället välja "den forskning jag, utifrån min personliga forskningslitteracitet tagit till mig, indikerar att". Fast det blir i gengäld för styltigt, men jag tror ni förstår poängen. Framförallt behöver vi som yrkeslegitimerade professionsföreträdare vara mer aktiva i att både läsa, problematisera och producera forskning, studier och beprövad erfarenhet. Och den senare går förstås inte att göra utan att börja med erfarenhet

  - om vi inte vågar prova nya saker kan vi inte heller bepröva dem, men vi kan inte heller förvänta oss nya resultat om vi gör som vi brukar...

  vadhänderom.JPG

  Ovanstående saxat från Metodboken (köp här till självkostnadspris - alla rektorer fick ett ex ht 2019) Den digitala varianten verkar just nu byggas om, men hittas sedan under Metodbanken

  Till sist ett tankeväckande och viktigt klipp kring det här med forskningslitteracitet, där professor Sven Persson talar om det (gjort till läslyftet i förskolan, men inte svårt omsätta till grundskola eller gymnasium). 

  (0)Kommentera
 • Aktiva klassrum och lärande i Tuna Skola

  Magnus Blixt2021-06-01

  I den stora riktade satsning som Utbildningsnämnden gjorde i höstas för elever med npf, där en del blev hanterad som en satsning på lös inredning och artefakter har nu turen kommit till Tuna skola - en liten skola ute på landet, som Matting/ActiveS fick sig tilldelade i den del av satsningen som leverantörer fick ansvar för att utifrån skolans uttalade behov leverera en möjlig lösning utifrån sin kompetens och FoU. Vi får även höra erfarenheter från distansundervisning/distansarbete samt vårt grannland Finland - som satsar stort på aktiva klassrum.

  • verksamhetsutvecklare Magnus berättar om satsningen
  • Frida Karlsson, Matting/ActiveS, (5:00)
  • Mikael Appelgren, Matting/ActiveS, Distansundervisning/arbete (7:30)
  • Tiina Laahti, Matting/ActiveS, Finland "Skola i rörelse" (10:40)
  • Sandra Grip Viklund, rektor Tuna skola (18:40)
  • Frida & Sandra samtalar om nuläge och gjorda erfarenheter (29:17)
  • Helena Hedman Skoglund, ordförande Utbildningsnämnden (33:40)

  Tidigare webinarer:

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 75 Visa fler